h

Opheldering over sluiting museum Fort Hoek van Holland

3 oktober 2014

Opheldering over sluiting museum Fort Hoek van Holland

De SP-Statenfractie is onaangenaam verrast over de sluiting van het museum  Fort aan den Hoek van Holland. Dit museum maakt onderdeel uit van de erfgoedlijn Atlantikwall en de Provincie Zuid-Holland heeft 75.000 euro beschikbaar gesteld voor de museale presentatie.

Aan de sluiting ligt een conflict tussen de huurder Beumer Bedrijfsdiensten B.V. en de Stichting Fort aan den Hoek van Holland te grondslag. De huurder wil in het fort een hotel en restaurant openen.
SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen vraagt opheldering aan het Provinciebestuur.

Bart Vermeulen: “Het museum is van groot belang voor onze kennis over deze donkere dagen in onze geschiedenis en moet zo vaak mogelijk open zijn voor publiek. Het fort is publiek cultuurgoed en mag niet alleen beschikbaar zijn voor commercieel gewin van de huurder.”

In schriftelijke vragen wil de SP weten wat de gevolgen zijn voor de bijdrage die de Provincie en de Stichting beschikbaar hebben gesteld voor de inrichting van het museum.
Verder vraagt de partij wat de Provincie kan doen om een spoedige heropening van het museum te bewerkstelligen.

“We kunnen ons voorstellen dat er een bemiddelingspoging komt om de samenwerking tussen de huurder van het fort en de Stichting te hervatten. Dan kan het museum snel open in het belang van de toegankelijkheid van ons erfgoed. Ook is het van groot belang dat we zoveel mogelijk vrijwilligers betrokken houden. Het zou zonde zijn als die betrokkenheid verdwijnt” aldus Bart Vermeulen.

Deze week vroeg de Rotterdamse SP-gemeenteraadsfractie ook al aandacht voor de sluiting van het fort. Binnenkort spreekt de gemeenteraad verder over dit probleem.

U bent hier