h

SP benieuwd naar extra ligplaatsen voor langer verblijf

10 oktober 2014

SP benieuwd naar extra ligplaatsen voor langer verblijf

Op initiatief van de SP zegde het provinciebestuur deze zomer toe de reguliere ligtijden voor actieve binnenvaartschippers in het Merwedekanaal te verruimen. Een goede zaak. De SP is echter nog wel benieuwd naar de uitwerking van de problematiek rond de ligplaatsen voor langer verblijf.

De SP kaartte dit voorjaar samen met VVD, CDA, D66 en CU/SGP de ligtijdenproblematiek voor binnenvaart-schippers aan bij het provinciebestuur. Veel  schippers die door de crisis buiten hun schuld werkeloos aan de kant lagen, werden door handhavers op onprettige wijze ‘verjaagd’. Een onwenselijke situatie wat deze partijen betreft.

Ondanks al het positieve nieuws over de aantrekkende economie, krijgt SP-Statenlid Lies van Aelst echter nog altijd stevige signalen over de moeilijke situatie van de (kleine) binnenvaart. Van Aelst: 'Onder meer de lage vrachtvergoedingen en de soms onredelijke eisen voor dure technische aanpassingen aan de schepen, zetten de sector nog steeds zwaar onder druk.'

Dit betekent onder meer dat er nog altijd schippers ongewild aan de kant liggen en dat langs provinciale vaarwegen ligplaatsen voor langer verblijf nog altijd  broodnodig zijn. Daarnaast zijn er ook andere schrijnende gevallen bekend van gebrek aan ligplaatsen voor langer verblijf, zoals bij ernstige ziekte of mantelzorg.

‘Aangezien de toezeggingen over de ligduur dateren van juni, zijn we benieuwd naar de vorderingen en de oplossingen die er zullen komen voor deze problemen’, aldus Van Aelst. ‘Daarbij is het wellicht goed om eerst samen met de sector te kijken naar de exacte omvang van het probleem en de gewenste oplossings- richtingen.'

U bent hier