h

Vragen over problemen huisvesting statushouders

9 oktober 2014

Vragen over problemen huisvesting statushouders

De Statenfractie van de SP wil weten hoe het provinciebestuur omgaat met gemeenten die er niet in slagen om voldoende woningen beschikbaar te stellen voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, de zogeheten statushouders.

Deze week trokken gemeenten in de regio Holland-Rijnland aan de bel, omdat ze vrezen dat ze er op termijn niet in slagen aan de gemaakte afspraken te voldoen. 
De Provincie heeft onder andere als taak om op de uitvoering van deze afspraak toezicht te houden.
SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen wil weten op welke manier de provincie haar toezicht in dit geval gaat uitoefenen. 

Bart Vermeulen: “De vraag naar betaalbare huurwoningen neemt de komende jaren alleen maar toe. 
In Zuid-Holland is er nu al een tekort aan 50.000 van deze woningen. 
Percentages van slechts 15% sociale woningbouw zoals Holland Rijnland wil realiseren zijn volstrekt onvoldoende. De regio moet dus ook zelf aan de bak om meer betaalbare woningen te bouwen.
Anderzijds worden door het beleid van het kabinet  veel huurwoningen door de corporaties verkocht, stijgen de huren flink en neemt het aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning sterk toe. Dat kan je gemeenten niet aanrekenen.”

De SP-fractie vraagt onder andere aan het provinciebestuur om in overleg te treden met de betrokken ministers om voor dit probleem een oplossing te vinden en om te voorkomen dat de provincie straks zelf woningen moet gaan toewijzen aan statushouders. Als gemeenten in gebreke blijven is dat namelijk de laatste stap die een provincie moet zetten. 
De stap naar de rijksoverheid is van belang, omdat gemeenten in deze kwestie daar voor een groot deel afhankelijk van zijn en dus beperkt invloed op het probleem uit kunnen oefenen.

“Het is een lastige kwestie. Enerzijds wil je zoveel mogelijk inwoners een betaalbare woning kunnen bieden en de vraag daarnaar is groot. Anderzijds is het van groot belang dat vluchtelingen die hier mogen blijven zo snel mogelijk een volwaardige woonplek in onze samenleving vinden om aan hun integratie te kunnen werken. Het zou goed zijn als de rijksoverheid meewerkt aan het oplossen van dit probleem in plaats van het af te schuiven op de lagere overheden” aldus Vermeulen.

U bent hier