h

Culturele kwaliteit: meer ambitie en beter meten

9 november 2014

Culturele kwaliteit: meer ambitie en beter meten

Tijdens de commissiebehandeling van de begroting riep de SP het College op meer ambitie te tonen bij ons cultureel erfgoed. Ook moeten de gevolgen van het beleid beter gemeten worden.

Uit onderzoek van het Tympaan Instituut blijkt dat slechts 24% van de molens met een matige of slechte molenbiotoop een groenbeheerplan heeft. De SP roept het college op om dat percentage omhoog te krijgen. De SP stelt dan ook voor om een indicator in de begroting op te nemen over het aantal daadwerkelijk in kwaliteit gestegen molenbiotopen. Dat heeft meteen invloed op een ander onderdeel dat de Provincie graag ziet toenemen; het aantal omwentelingen van molens.

De ontwikkelingen rondom het aantal betalende bezoekers aan het Archeologiehuis en Werelderfgoed Kinderdijk zien er wat de SP betreft goed uit.
“Steeds meer mensen bezoeken het Archeologiehuis en Kinderdijk. Die opwaartse trend willen we graag behouden, dus welke ambities heeft het College op dit punt en hoe wil men dat bereiken?” aldus SP-Fractievoorzitter Bart Vermeulen.

Verder blijkt uit het Tympaanonderzoek dat er in 22 gemeentelijke bestemmingsplannen onvoldoende rekening gehouden is met de Provinciale cultuurhistorische kroonjuwelen.
De SP wil dat dit aantal omlaag gaat.

Een laatste punt van aandacht heeft de SP bij de beleving van de ruimtelijke kwaliteit.
Bart Vermeulen: “De Provincie laat de  beleving van de ruimtelijke kwaliteit door Tympaan Instituut meten. Daarvoor gebruikt Tympaan een seniorenpanel van 383 ouderen.  Zij beoordelen hun directe leefomgeving. We vragen ons af of deze methode voldoende representatief is en of dit wel voldoende in gaat op de culturele kwaliteit van de omgeving.”

U bent hier