h

Onderzoek naar besparen op aanbesteden OV

12 november 2014

Onderzoek naar besparen op aanbesteden OV

De provincie gaat onderzoeken of samenvoegen van de huidige drie concessiegebieden en bijbehorende aanbestedingen in het OV kostenbesparing oplevert. Het voorstel hiervoor van SP-Statenlid Lies van Aelst kreeg vandaag steun van alle partijen in Provinciale Staten. 

Eventuele kostenbesparingen door het schrappen van aanbestedingen vloeien wat de SP betreft terug in het OV, liefst in de vorm van lagere tarieven. ‘In deze voor veel mensen krappe financiële tijden moet je zeker kijken wat op dat gebied mogelijk is', aldus Lies van Aelst.

Onderzoek
Op dit moment telt Zuid-Holland drie concessie-gebieden voor het openbaar vervoer: Zuid-Holland Noord, de regio Drechtsteden en de Zuid-Hollandse eilanden. Het onderzoek gaat na wat het oplevert en kost om dit aantal terug te brengen tot één.

Aanleiding voor  het voorstel zijn de hoge kosten voor de huidige drie afzonderlijke aanbestedingen. Het onderzoek richt zich onder meer op de afspraken die vervoerders moeten maken over concessiegrens-overschrijdende lijnen. Dit kost vermoedelijk veel tijd en geld.

Daarnaast hebben reizigers nu te maken met verschillen in tarieven en vervoeraanbod in de drie concessiegebieden. De vraag is of dit bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het OV. Het onderzoek brengt de precieze verschillen in kaart.

 

 

 

 

 

U bent hier