h

Provinciebestuur tegen schaliegasboringen

16 november 2014

Provinciebestuur tegen schaliegasboringen

De SP-Statenfractie steunt het standpunt van het provinciebestuur om niet mee te werken aan boringen naar schaliegas als het Rijk daarom vraagt. Schaliegasboringen zijn in strijd met het provinciaal beleid waarin extra energiewinning uit hernieuwbare bronnen bevorderd wordt.

Fractievoorzitter Bart Vermeulen is tevreden over deze stap van Gedeputeerde Staten:
'Schaliegaswinning draagt niet bij aan de kwaliteit van ons landschap en aan de overgang naar een hernieuwbare energievoorziening. Het is belangrijk om snel meer werk te maken van deze zogeheten energietransitie. Fossiele brandstoffen raken immers snel op en er zijn prima alternatieven voorhanden.'

In het verkiezingsprogramma zet de SP sterk in op hernieuwbare energie.
De partij wil onder andere het goederenvervoer over water meer stimuleren, betere fietsverbindingen tussen woon- en werkgebieden en een energiezuiniger openbaar vervoer.

Een grote energiebesparing wil de SP bereiken via een Provinciaal rest- en aardwarmtenet dat het overtollige warme water uit de industrie moet gaan verplaatsen naar glastuinbouwlocaties en grote steden. Op dit moment zijn de eerste woonwijken op dit net aangesloten en onderzoekt de Provincie de mogelijkheden voor uitbreiding.
De SP wil dat dit net ook met aardwarmte wordt uitgebreid, want zo blijft het aanbod van warm water op peil. Ook buiten dit net moet het aanbod van aardwarmte fors toenemen.

Bart Vermeulen: 'Een groot probleem bij warm water uit aardwarmte is het risico op misboringen. Zeker nu boringen naar aardwarmte steeds dieper gaan, waar het water warmer is, nemen de kosten sterk toe. Het zou goed zijn als de Provincie hier een fonds voor zou oprichten om de risico´s te verkleinen.'

Naast het risico op misboringen ziet de SP als probleem dat de provincie weinig bevoegdheden heeft bij de bodem en ondergrond.
'De vergunningverlening en het beleid zijn nu versnipperd en het landelijke beleid mist een samenhang op de relatie tussen de diepe ondergrond en het bovengrondse ruimtegebruik. Daar hebben we als Provincie last van en dit komt een extra inzet op geothermische energie niet te goede', aldus Vermeulen.

U bent hier