h

Werkbezoek landgoederen en archeologie Rotterdamse Baan

27 november 2014

Werkbezoek landgoederen en archeologie Rotterdamse Baan

Foto: Bart Vermeulen / Archeologisch onderzoek Rotterdamse Baan

Fractievoorzitter Bart Vermeulen bracht samen met andere leden van de Statencommissie Ruimte een werkbezoek aan het gebied rond de toekomstige Rotterdamse Baan. Dit wordt de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg en de Centrumring van Den Haag.
Tijdens het bezoek was veel aandacht voor de inpassing van de Rotterdamse Baan, maar ook voor de uitbreidingsplannen van pretpark Drievliet in het zelfde gebied.
Over de inpassingsplannen waren veel vragen bij Statenleden, waaronder die van de SP.

Bart Vermeulen: “De presentatie en het bezoek op locatie stellen ons redelijk gerust als het gaat om de inpassing van de weg in het landschap.
De inpassing van de buitenplaatsen langs de Vliet en de opbouw van het Molenvlietpark in het project zien er echter goed uit. De oude landschapselementen zoals de Postkade en de vaarten en wetering zijn mooi in de plannen verwerkt. Zo komt dit oude cultuurlandschap beter tot z’n recht.”

Stadsarcheoloog Corien Bakker gaf uitleg over het archeologisch onderzoek dat rondom de Rotterdamse wordt uitgevoerd. Enkele dagen voor het werkbezoek werd bekend dat er een Romeinse muntschat was gevonden op de plek waar werkzaamheden voor de Rotterdamse Baan plaatsvinden. Ook een groot middeleeuws erf van rond het jaar 1300 is in het gebied gevonden.
Bakker gaf verder aan dat er in de gemeente Den Haag nog nooit vertraging bij projecten is ontstaan door archeologisch onderzoek.

Vermeulen: “Het is goed dat de stadsarcheoloog duidelijk maakt dat archeologisch onderzoek belangrijk is en goed kan samengaan met de werkzaamheden. Veel bestuurders zien het helaas vaak nog als lastig en potentiele vorm van vertraging. Dat is onterecht.”

Foto: Bart Vermeulen / Oude watergang archeologische opgraving Rotterdamse Baan

Het werkbezoek eindigde bij de opgravingslocatie bij Drievliet waar archeologen onderzoek doen naar onder andere Romeinse- en middeleeuwse resten. Sommige watergangen in het huidige landschap zijn er al sinds de Romeinse tijd.
“Het is belangrijk om dit duizenden jaren oude cultuurlandschap goed te beschermen en de kwaliteit ervan te versterken. En om de archeologische geschiedenis ervan zichtbaar te maken. Hopelijk lukt dat en kan het publiek daar over een paar jaar van genieten” aldus Vermeulen.

U bent hier