h

Zuid-Holland voorop met verbod op varend ontgassen

21 november 2014

Zuid-Holland voorop met verbod op varend ontgassen

Met het verbod op varend ontgassen van benzeen zet Zuid-Holland opnieuw een goede stap richting een schoner milieu en betere leefomgeving. Terwijl (inter-)nationale regels wellicht nog even op zich laten wachten, pakt SP-gedeputeerde Rik Janssen deze bron van verontreiniging voortvarend aan.

Het verbod op varend ontgassen –op termijn niet alleen voor benzeen– door binnenvaartschepen is een goede zaak voor het milieu en omwonenden wat betreft vervuiling en (geur-)overlast.

Voor goede uitvoerbaarheid van de maatregel, is het wat de SP betreft wel heel belangrijk dat het bedrijfsleven zorg draagt  voor voldoende afgifteplekken voor de afvalstoffen.

Zeeschepen
Zuid-Holland loopt ook internationaal gezien voorop met het verbod op varend ontgassen. Een internationale aanpak –die de SP zeker bepleit– zou wat ons betreft echter ook moeten gelden voor zeeschepen. 

Verder onderzoekt de provincie de komende tijd de mogelijkheden om de nieuwe ontgassingsregels ook te laten gelden voor andere ladingen dan benzeen.

Aanvullende maatregelen
Om het ontgassen echt bij de bron aan te pakken, zou de provincie volgens de SP ook werk moeten maken van van compatibel varen (bij elkaar passende ladingen) en dedicatievaart (zo veel mogelijk dezelfde lading).

Dit voorkomt nog meer uitstoot, doordat het ruim niet voor elke lading schoon hoeft te worden gemaakt. Daarnaast gaat er op deze manier minder -vaak kostbare- lading verloren.

U bent hier