h

Oproep tot behoud polders van Rhoon

18 december 2014

Oproep tot behoud polders van Rhoon

Foto: Polder in het Buytenland van Rhoon

De Tweede Kamer verwierp dinsdag een motie van SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling over het Buytenland van Rhoon. Gezien de 40.000 ingezamelde handtekeningen en de beschikbaarheid van een goed alternatief plan van lokale agrariërs, riep Smaling op om de polders in goed overleg te behouden.

Ook SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam betreurt het dat de motie van zijn partijgenoot in de Tweede Kamer het niet gehaald heeft.

Hoogendam: ’40.000 handtekeningen haal je bepaald niet zomaar op. Het betekent dat het initiatief van de Polderkinderen van Rhoon tegen het onder water zetten van de polders zeer groot draagvlak heeft.

Naast het rapport van Cees Veerman kan ook het nieuwe alternatieve plan van lokale agrariërs en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) wel degelijk voldoende natuurcompensatie bieden.

Het is dus jammer dat er op dit moment niet samen met de initiatiefgroep, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Albrandswaard en de agrariërs naar een nieuwe, betere oplossing wordt gezocht.’

De SP hecht grote waarde aan het prachtige historische cultuurlandschap in de Polders van het Buytenland van Rhoon en wil dit dus zo veel mogelijk behouden.
 

U bent hier