h

Machtige metropoolregio van de baan

23 december 2014

Machtige metropoolregio van de baan

Foto: DS

Zuid-Holland krijgt een Vervoerregio die géén onderdeel wordt van een machtige metropoolregio, zo besloot de Eerste Kamer op 16 december. Ook de SP in Zuid-Holland is blij met deze helderheid. De nieuwe Vervoerregio moet uiterlijk 1 januari 2016 van start gaan.

De provincie Zuid-Holland heeft de gemeenten in kwestie uitgenodigd om snel samen aan de slag te gaan voor een goed functionerende Vervoerregio, die de bereikbaarheid van de regio rond Rotterdam en Den Haag (de zogenoemde Zuidvleugel) moet garanderen.

SP-Statenlid Jerry Snellink sprak eerder zijn zorgen uit over de –door de Eerste Kamer dus niet beantwoorde– wens van de metropoolregio om zelfstandig te beslissen over de vele honderden miljoenen voor het openbaar in de regio Rotterdam/Den Haag en over bijvoorbeeld economie.

Belangrijk bezwaar was het gebrek aan directe verkiezingen voor het bestuur van de metropoolregio en aan een wettelijke basis voor een machtige metropoolregio met regionale vervoerstaken. Dit zou de macht van de inwoners oftewel de democratie nog verder uithollen.

Hoge overheadkosten
De gemeenten hebben uiteraard wel het recht om als gemeenschappelijke regeling op vrijwillige basis samen te werken op andere beleidsterreinen zoals economie. Of het slim is om daarvoor een enorme nieuwe organisatie met hoge overheadkosten/salarissen op te tuigen, valt echter te betwijfelen.

‘Zeker nu veel gemeenten het financieel nog erg zwaar hebben en veel nieuwe taken krijgen, mogen de kosten hiervoor niet te zwaar gaan drukken op de gemeentelijke begroting en dus op de lasten en voorzieningen voor inwoners, aldus Snellink. ‘De SP zal dit dus kritisch volgen’.

U bent hier