h

Prioriteit bij betere inpassing Stevenshof

10 december 2014

Prioriteit bij betere inpassing Stevenshof

Foto: PZH / fietspad

Een grotere afstand van de tunnelmond tot de Stevenshof heeft voor de SP de hoogste prioriteit bij mogelijke financiële ruimte in de aanbesteding van de RijnlandRoute. Daarnaast ziet de partij ruimte voor behoud van het huidige fietspad in de Oostvlietpolder binnen het provinciale fietsbudget.

Het inpassingsplan voor de RijnlandRoute kreeg vandaag steun van een ruime meerderheid van Provinciale Staten, waaronder de SP. Het plan ziet er een stuk beter uit dan vijf jaar geleden.

In de voorkeursvariant van het vorige college (PvdA, CDA, VVD en CU/SGP)  liep de weg nog op maai-veldhoogte door de Oostvlietpolder, in een open bak door Voorschoten en slechts  licht verdiept langs de Stevenshof.

Tunnel
Een tunnelmond op grotere afstand van de huizen bij de Stevenshof zou de bewoners daar veel overlast besparen. Naast de ruimte in de aanbesteding zou hiervoor ook een investering van de gemeente Leiden nodig zijn.

Een meerderheid van de Leidse Raad heeft inmiddels aangegeven hiertoe bereid te zijn. Een Statenmeerderheid riep gedeputeerde Ingrid de Bondt daarom vandaag op om intensief met Leiden in contact te blijven.

Fietspad
Door behoud van het huidige fietspad in de Oostvlietpolder heeft het recreatiegebied minder te lijden, kan de laatste melkveehouder zijn koeien blijven weiden en hoeven fietsers niet anderhalve kilometer om te rijden.

Om dit te realiseren zou het fietspad verdiept moeten worden ingepast op de huidige plek. Gedeputeerde De Bondt ging in op het voorstel van de SP om hiervoor financiering te zoeken binnen het provinciale fietsbudget.

Kamermeerderheid
Onlangs sprak de Tweede Kamer zich in meerderheid uit voor het toepassen van innovatieve methoden bij aanleg van infrastructuur. De SP vroeg ook de gedeputeerde in Zuid-Holland om hiervoor open te blijven staan.

 

U bent hier