h

Slotbijeenkomst provinciale jeugdzorg

9 december 2014

Slotbijeenkomst provinciale jeugdzorg

Foto: PZH / overhandiging bundel jeugdzorg

‘Hou oog en hart voor de jongeren. Stel hun toekomst altijd centraal’. Dit benadrukte SP-gedeputeerde Rik Janssen vorige week woensdag richting de gemeenten die zijn taak per 1 januari overnemen. Veel dank betuigde hij aan de jeugdzorgmedewerkers voor hun grote inzet in onzekere tijden.

Rik Janssen zette zich sinds zijn aantreden in 2011 met hart en ziel in voor de jeugdzorg in Zuid-Holland. Oftewel: voor de juiste hulp, door de juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste plek en inspraak voor de jongeren zelf. Hun hartenkreten zijn te lezen in een speciaal boekje dat werd overhandigd (zie ook de link onder dit bericht).

Een mooi resultaat is dat de wachtlijsten voor de jeugdzorg in Zuid-Holland sinds 2011 veel korter zijn geworden. Het aantal kinderen dat moet wachten op zorg is met twee derde teruggebracht: van 180 naar 58. Gemeenten wacht door de forse bezuinigingen van het kabinet echter geen gemakkelijke taak.

Tijd voor de jeugdige en het gezin
Belangrijke reden  voor de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten is het terugdringen van de bureaucratie. De SP in Zuid-Holland opende hierover al in 2007 een meldpunt. Maar liefst 50% van de werktijd bleek toen naar administratie te gaan, ten koste van tijd voor contact met de jongeren zelf.

De afgelopen jaren trok SP-gedeputeerde Rik Janssen in Zuid-Holland extra geld uit om jeugd- en gezinsteams in Leiden en Alphen aan den Rijn alvast te laten proefdraaien met een nieuwe werkwijze met veel minder bureaucratie. Hun ervaringen én die van de jongeren zijn goed.

De nieuwe werkwijze met minder proceduredruk en meer vertrouwen loont dus, zo benadrukten de professionals tijdens de slotbijeenkomst afgelopen woensdag. Bovenop de bezuinigingen op de jeugdzorg ligt nieuwe, vaak peperdure bureaucratie echter altijd op de loer, zo werd tegelijkertijd gewaarschuwd.

Bijdrage
Zorgen waren er ook over de eigen bijdrage die vanaf 2015 veel meer ouders –door een keuze van het kabinet– moeten gaan betalen. Dit komt niet ten goede van de toegankelijkheid van de zorg. Ook dreigt hierdoor het gevaar dat gezinnen en jongeren te laat aan de bel trekken.

De SP in Zuid-Holland is wel blij dat gemeenten –dankzij een voorstel van de SP in de Tweede Kamer– geen zaken mogen doen met jeugdzorginstellingen met een winstoogmerk. Zo verdwijnt er geen jeugdzorggeld in de zakken van private investeerders, voor wie winst maken voor alles gaat.

U bent hier