h

Financieel toezicht op gemeenten flink verbeterd

18 februari 2015

Financieel toezicht op gemeenten flink verbeterd

Foto: DS

Met de SP in het provinciebestuur is het financieel toezicht op gemeenten flink verbeterd. ‘De provincie controleert nu beter of de begroting op orde is. Ook informeren we gemeenteraden, zodat die hun controlerende taak beter kunnen doen. Het gaat wel om belastinggeld’,  aldus SP-Statenlid en woordvoerder Financiën en bestuur Jerry Snellink.

Snellink: 'gemeenten worden nu doorlopend gecontroleerd, maar ook door de Provincie actief van informatie voorzien om problemen op te lossen. Deze nieuwe werkwijze past bij een bestuursstijl waarbij de provincie meer als bondgenoot van gemeenten optreedt. De SP is blij dat onze gedeputeerde Rik Janssen hier werk van heeft gemaakt'.

Voorheen werd alleen aan het eind van het jaar bekeken hoe de gemeenten ervoor stonden. Behalve dat er nu doorlopend toezicht is, treedt de provincie nu ook op als partner van de gemeenten en worden bijvoorbeeld gemeenteraden, rekenkamers en accountants door de provincie bijgestaan met raad en daad. Dit gebeurt onder meer via informatiebrieven en voorlichtingsbijeenkomsten voor raadsleden.

Het financieel toezicht op de gemeenten moet ervoor zorgen dat zo min mogelijk gemeenten in financiële problemen komen en onder een zwaardere vorm van toezicht terecht komen. Daarom is het goed dat dit provinciebestuur met de SP een actievere aanpak kiest, zodat gemeente op tijd bijgestuurd kunnen worden".

U bent hier