h

Meer kansen voor schonere binnenvaart

25 februari 2015

Meer kansen voor schonere binnenvaart

Foto: SP

De provincie Zuid-Holland wil nog deze zomer starten met een nieuw programma om nieuwe kansen te creëren voor nog schonere binnenvaart. Initiatiefnemer SP-gedeputeerde Rik Janssen bedankte tijdens een bijeenkomst afgelopen donderdag alle betrokkenen voor de samenwerking bij dit project.

Overheden, havens, universiteiten en binnenvaart-organisaties uit Nederland, België, Duitsland en Engeland werken in het Clean Inland Shipping project (CLINSH) samen om te demonstreren dat de uitstoot in de binnenvaart verder kan worden teruggedrongen. De proef moet in de zomer van 2015 starten.

Naast de succesvolle provinciale subsidieregeling om motoren van binnenvaartschepen schoner te maken, is dit de volgende stap op weg naar duurzame groei van het vervoer over water. Schone  binnenvaart zorgt voor minder files, minder uitstoot, lagere transportkosten en is daarmee goed voor milieu en economie.

Versterking sector
Voor uitvoering van het CLINSH-project is Europese subsidie aangevraagd. CLINSH zet niet alleen in op technologische vernieuwingen om het milieu te verbeteren maar ook op economische verbeteringen door de positionering en concurrentiepositie van de binnenvaartsector verder te versterken.

 

U bent hier