h

SP in gesprek met IVN: groen doet goed!

21 februari 2015

SP in gesprek met IVN: groen doet goed!

Foto: ds

Genoeg groen in onze provincie is niet alleen goed voor welzijn, toerisme en het vestigingsklimaat. Cijfers van IVN tonen aan dat voldoende groen ook echt belangrijk is voor onze gezondheid, vooral bij kinderen! SP-Statenleden Lies van Aelst en Frank Johan Hoogendam spraken afgelopen woensdag met deze enthousiaste groene club.

SP-Statenleden Frank Johan Hoogendam en Lies van Aelst spraken afgelopen woensdag met projectleider Peter Mol van IVN, dat staat voor Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. De organisatie liet literatuuronderzoek doen naar de gevolgen van te weinig groen op onze gezondheid.

Mensen in de stad blijken in 21% vaker te kampen met angst en 39% vaker met depressie. Schizofrenie komt bij stadsjongeren zelfs 50% vaker voor. Ook als je de sociaal-economische en andere verschillen tussen stad en platteland meeweegt, blijven de verschillen groot. Dit veroorzaakt niet alleen veel leed, het kost de samenleving ook veel geld.

Genoeg groen in héél Zuid-Holland is en blijft dus een speerpunt voor de SP. Terwijl het vorige kabinet zwaar bezuinigde op groen, trok Zuid-Holland met de SP in het provinciebestuur juist honderd miljoen euro uit voor extra groen in en rond de steden. Dit geldt wordt gebruikt voor de aankoop, inrichting en beheer van voor iedereen vrij toegankelijke natuur- en recreatiegebieden.

IVN
Jongeren laten kennismaken met natuur is één van de  speerpunten van IVN. Naast mooie projecten voor ouderen -die de natuur vaak ook nauwelijks meer zien!- betrekt IVN hen op allerlei manieren bij de rijkdom die onze natuur biedt. Jaarlijks doen maar liefst 380.000 mensen mee aan activiteiten van IVN, waarvan 110.000 kinderen. De basissubsidie voor IVN blijft wat betreft de SP dus zeker in stand.

  • Lees meer over het mooie werk van de -vele vrijwilligers van- IVN Zuid-Holland

U bent hier