h

SP pleit voor Zuid-Hollands verenfonds

24 februari 2015

SP pleit voor Zuid-Hollands verenfonds

Foto: SP

Zuid-Holland telt maar liefst 62 veerdiensten, die vooral in het zuidelijk deel van de provincie onmisbaar zijn voor de mobiliteit en bereikbaarheid. Via een speciaal verenfonds wil de SP in Zuid-Holland hun voortbestaan garanderen. Velen verkeren in financieel zwaar weer.

Onder meer doordat de economie na jaren van krimp nog steeds nauwelijks groeit, hebben veel veren grote moeite om het hoofd boven water te houden. Via een permanent revolverend verenfonds wil de SP de beschikbaarheid van de veren garanderen.

Een permanent revolverend verenfonds houdt in dat de provincie samen met andere partners zorgt voor een fonds waaruit veerbedrijven kunnen lenen voor onderhoud en nieuwbouw van schepen, maar dat die leningen uiteindelijk wel moeten worden terugbetaald.

Nul op het rekest
SP-Statenlid Lies van Aelst: ‘De veren zijn onmisbaar voor de mobiliteit van heel veel scholieren en forenzen. Veel veren redden het echter niet om zelf nieuwbouw en onderhoud te financieren. Banken geven vaak nul op rekest bij de aanvragen, waardoor de veren in de kou blijven staan’.

In overleg met het Landelijk Verenplatform is berekend dat het verenfonds ongeveer 12 miljoen euro groot zou moeten zijn. Samen met deze en andere organisaties en mede-overheden komt de SP de komende periode met concrete voorstellen voor het instellen en vullen van dit fonds.

U bent hier