h

Zorgen over toekomst museum Fort Hoek van Holland

22 februari 2015

Zorgen over toekomst museum Fort Hoek van Holland

De fractie van de SP in Provinciale Staten is bezorgd over de toekomst van het museum in het Fort in Hoek van Holland. Aanleiding hiervoor is de door de vrijwilligersstichting verloren rechtszaak tegen de nieuwe uitbater van het Fort, Beumer bedrijfsdiensten. Hierdoor kunnen de vrijwilligers geen rol meer spelen bij het draaiende houden van het museum en is hun collectie niet meer in het museum aanwezig.

SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen vraagt via schriftelijke vragen opheldering aan het Provinciebestuur. Vermeulen wil weten wat de gevolgen zijn voor de subsidie die door de Provincie aan Beumer bedrijfsdiensten is verstrekt voor het opzetten van tentoonstellingen in het museum.

Bart Vermeulen: “Een belangrijke rol bij de subsidievoorwaarden was het betrekken van vrijwilligers bij het museum. Nu de vrijwilligers van Stichting Fort aan den Hoek van Holland zijn vertrokken is daar geen sprake meer van.”

De Statenfractie en de Rotterdamse SP- gemeenteraadsfractie trokken al eerder aan de bel bij gemeente en Provincie om bemiddeling tussen de vrijwilligers en Beumer bedrijfsdiensten te bewerkstelligen.
De SP wil in de schriftelijke vragen dan ook weten of er alles aan is gedaan om de betrokkenen weer bij elkaar te brengen.

Vermeulen: “Het is treurig dat er geen samenwerking met de vrijwilligers mogelijk meer is, terwijl ze zo’n belangrijke functie vervullen in het behoud van ons erfgoed. Het zou goed zijn als ze een andere plek krijgen waar ze hun objecten tentoon kunnen stellen en hun verhalen kunnen vertellen over de krijgsgeschiedenis van Hoek van Holland.”

U bent hier