h

Aquaduct maakt nieuwe weg Groene Hart overbodig

9 maart 2015

Aquaduct maakt nieuwe weg Groene Hart overbodig

Foto: DS

Met een aquaduct onder de Gouwe is een nieuwe provinciale weg tussen Gouda en Alphen dwars door natuurgebied Zaans Rietveld niet nodig. Dit herhaalden SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam en kandidaat Hans Slooter zaterdag tijdens de bustoer op initiatief van Stichting Groene Hart.

Foto: SP

Het Zaans Rietveld afgelopen zaterdag foto: Hans Slooter

Volgens de SP is een aquaduct onder of extra brug over de Gouwe de beste en meest natuurvriendelijke ontsluiting van Boskoop en omgeving. Omdat het wel een dure oplossing is, zet de provincie hier de komende jaren wat betreft de SP geld voor opzij.

De bustoer ging ook langs de polder Bloemendaal bij Gouda. Door kabinetsbezuinigingen verviel dit gebied eerder als EHS (Ecologische Hoofd Structuur). Dankzij lokaal initiatief en steun van de provincie komt hier nu toch een groot natuur-, recreatie- en weidevogelgebied.

De SP besteedt structureel veel aandacht aan de bescherming van het Groene Hart. Omdat het kabinet het liet afweten, bepleitten de SP-Statenfracties in de Groene Hart-provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht al in 2011 om het Groene Hart te laten aanmerken als beschermd Europees Landschap. 

Stichting Groene Hart
De rondrit per bus door het Groene Hart afgelopen zaterdag werd georganiseerd door Stichting Groene Hart. Deze stichting wil het open, groene karakter van het Groene Hart behouden. De polderlandschappen van veenweiden, droogmakerijen en open water zijn uniek en herbergen veel flora en fauna.

Zie ook:

U bent hier