h

Bezoek aan Museum Vlaardingen en Broekpolder

5 maart 2015

Bezoek aan Museum Vlaardingen en Broekpolder

Foto: Bart Vermeulen / SP Zuid-Holland

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen brachten Statenleden Bart Vermeulen en Frank Johan Hoogendam woensdagmiddag een werkbezoek aan Vlaardingen. Ze bezochten het in aanbouw zijnde Museum Vlaardingen en kregen een rondleiding door de Broekpolder.

SP-lijsttrekker Bart Vermeulen: 'Erfgoed en buitenstedelijkgroen zijn thema’s waarop de gemeente en de provincie een gedeelde verantwoordelijkheid dragen. In het belang van het behoud van ons erfgoed en de toekomst van de Broekpolder is goede samenwerking erg belangrijk.'

Museum Vlaardingen
Tijdens het bezoek aan het museum kregen zij een rondleiding en gingen met museumdirecteur Mark van Hattem in gesprek over het provinciale erfgoedbeleid. Het volledig gerenoveerde en uitgebreide Museum Vlaardingen opent in juni haar deuren.

Foto: Arnout Hoekstra / SP Vlaardingen

Uitleg door directeur Mark van Hattem

Het museum richt zich op 5.000 jaar cultuur en visserij in Vlaardingen en presenteert archeologische vondsten, stadshistorie en de geschiedenis van de zeevisserij.
Het museum draagt daarmee bij aan het behoud en de presentatie van ons Zuid-Hollandse erfgoed. Extra ondersteuning van de provincie bij activiteiten van musea zou van belangrijke toegevoegde waarde kunnen zijn.

Broekpolder
Ook bezocht de delegatie de Broekpolder voor een fietstocht door het buitenstedelijke recreatiegebied en gingen in gesprek met het bestuur van de Federatie Broekpolder.

Foto: Bart Vermeulen / SP Zuid-Holland

Broekpolder

Het circa 400 hectaren grote recreatiegebied was aanvankelijk een stedelijke uitbreidingslocatie voor woningbouw. Als gevolg van dat de ophoging plaatsvond met zwaar vervuild havenslib is de woningbouw nooit gerealiseerd en heeft het gebied een regionale recreatiefunctie gekregen.

Foto: Arnout Hoekstra / SP Vlaardingen

De Federatie Broekpolder speelt als uniek burgerinitiatief een belangrijke rol in de ontwikkeling en het beheer van het gebied.

Vermeulen: 'Het huidige Provinciebestuur, waar de SP deel van uitmaakt, heeft 100 miljoen euro geïnvesteerd in groen rond de steden. De komende vier jaar wil de SP blijven investeren in recreatiegebieden, maar dan moeten dit soort burgerinitiatieven wel toegang krijgen tot financiering.'

U bent hier