h

Detailhandelsplannen voortaan onafhankelijk getoetst

8 maart 2015

Detailhandelsplannen voortaan onafhankelijk getoetst

Vanaf juni van dit jaar worden plannen van gemeenten voor nieuwe detailhandelslocaties onafhankelijk getoetst op de vraag of er wel behoefte aan is.
Dit besluit van Provinciale Staten volgt op een aangenomen motie van de SP uit juni vorig jaar.
De SP diende dit voorstel in om de groeiende leegstand te beperken en omdat het noodzakelijk bleek om plannen veel kritischer te bekijken.

Tot op heden werden de bouw- en ontwikkelplannen van detailhandel besproken in de zogenoemde Regionaal Economische Overleggen, een overleg van gemeenten onderling.

SP-Fractievoorzitter Bart Vermeulen: “ Bij de discussie over de mogelijke komst van Decathlon aan de rand van  Den Haag en Schiedam was het duidelijkst te zien dat de oude manier van werken verkeerd was. Kritische notities naar de effecten werden genegeerd, zoals in de regio Rijnmond, of een adviescommissie werd niet eens ingeschakeld,  zoals in de regio Haaglanden. Het is goed dat dit nu aangepakt is.”

De komende maanden gaat gewerkt worden aan het instellen van een onafhankelijke commissie die voortaan de plannen objectief gaat toetsen op regionale behoefte.
De SP verwacht dat de nieuwe manier van werken voor betere plannen gaat zorgen en dat er op termijn minder leegstand komt.

Vermeulen: “ Tijdens de inspraakprocedure bleek vanuit bijna alle regio´s verzet tegen deze aanscherping van het beleid, maar we hebben toch doorgezet. Willen we naar een sterke detailhandel, dan is sturing vanuit de Provincie hard nodig. Ten eerste voor de kleine ondernemers zelf en ten tweede om leegstand te beperken en de stads- en dorpscentra levendig te houden”

Naast de onafhankelijke toetsing van plannen, wil de SP dat er de komende jaren actief gewerkt gaat worden aan het saneren van slecht functionerende perifere detailhandelslocaties.
Daarnaast moet de provincie meehelpen voor herbestemming van winkels naar bijvoorbeeld wonen.

“ Deze locaties moeten na de verkiezingen snel onderzocht worden op toekomstperspectief en daarna moet samen met de gemeenten een saneringsplan gemaakt worden. Als we de komende jaren dit laten lopen dan blijven we aanmodderen. We moeten de detailhandelsstructuur van Zuid-Holland juist versterken” aldus Bart Vermeulen.
 

U bent hier