h

Geen groot feest bij start bouw Maximabrug

12 maart 2015

Geen groot feest bij start bouw Maximabrug

Foto: Hendrik van Leeuwen

Met de start van de bouw van de Maximabrug is de overlast van vrachtverkeer in Koudekerk en de Gnephoek straks gelukkig verleden tijd. De motie van SP-Statenlid Harre van der Nat uit 2008 riep echter op tot de bouw van de best betaalbare variant. Helaas koos het Alphense College toch voor hoog en duur.

De Maximabrug zorgt voor veel betere ontsluiting van het bedrijventerrein Hoogewaard en de omgeving van de Koudekerkse brug. In Alphen aan den Rijn zal het centrumverkeer beter doorstromen. Dat is een goede zaak en natuurlijk de reden dat de SP in 2008 per motie opriep tot de bouw van de brug.

De motie riep echter ook op tot een brug die snel in gebruik kon worden genomen en de minste kosten met zich mee zou brengen.  Provinciale Staten spraken zich dus uit voor het aanleggen van de goedkopere en minder ingrijpende lage variant van de brug.

Krap bij kas
De hoge variant van de brug die nu wordt aangelegd kost 40 miljoen euro. De bijdragen van de provincie en het Rijk dekken deze kosten bij lange na niet waardoor de gemeente Alphen de komende jaren nog weer krapper bij kas zal zitten.

De keuze voor de hoge brug betekent ook dat hier een rondweg op kan worden aangesloten. Deze rondweg lost geen extra verkeersproblemen op, maar zal wel zorgen voor veel onnodige overlast en schade aan de leefomgeving van mens en dier in de nu nog groene Gnephoek.

Daarnaast is een rondweg door de Groene Gnephoek  voor de gemeente Alphen  niet te betalen en door een meerderheid in Provinciale Staten totaal niet gewenst.

  • foto van de Gnephoek: Hendrik van Leeuwen

U bent hier