h

Manifest voor 14 dierentoppers

13 maart 2015

Manifest voor 14 dierentoppers

Foto: DS

De otter, grutto, zeearend, bever, bij, Atlantische zalm, nachtegaal, tapuit, zeehond, bosuil, argusvlinder, boommarter, slobeend en purperreiger. Deze 14 diersoorten en de spindotterbloem zijn de 15 natuurtoppers die we hopelijk de komende jaren  weer meer gaan zien in Zuid-Holland.

Veel verschillende soorten planten en dieren zijn niet alleen belangrijk voor een mooi, aantrekkelijk landschap. Ook voor ons voedsel, voor grondstoffen, voor medicijnen en voor ons inkomen is de mens  grotendeels afhankelijk van de natuur.

Helaas is inmiddels 85% van de planten- en dierensoorten in Zuid-Holland verdwenen. Hoewel het sinds kort iets beter gaat, is actie nog steeds hard nodig, ook van de provincie. De Natuur- en Milieufederatie komt daarom met het manifest Leve(nd) Zuid-Holland: een aantrekkelijke provincie met 15 natuurtoppers.

Dit manifest roept de provincie op om meer te doen voor de dieren-  en plantensoorten in natuur- en weidevogelgebieden, om burgerinitiatieven die zich inzetten voor dieren- en natuurbescherming te ondersteunen en om het platteland rond de Zuid-Hollandse steden zo veel mogelijk groen te houden.

Namens de SP nam Statenlid Frank Johan Hoogendam afgelopen woensdag een exemplaar van het manifest in ontvangst. Zie voor meer informatie:

  • de petitie op de website van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland die je zelf kunt tekenen
  • het manifest zelf

U bent hier