h

Pak tekort aan betaalbare woningen aan

18 maart 2015

Pak tekort aan betaalbare woningen aan

Foto: René van den Burg / i.o.v. Bouwend Nederland

Tijdens een werkbezoek aan een in aanbouw zijnde zorg- en wooncomplex in Berkel en Rodenrijs kregen fractievoorzitter Bart Vermeulen en kandidaat Statenlid Wim Metselaar uitleg over de problemen waar woningcorporaties en aannemers tegenaan lopen bij de realisatie van betaalbare woningen.

Foto: René van den Burg / i.o.v. Bouwend Nederland

Erik Batenburg, directeur van Aannemersbedrijf Batenburg BV en directeur Frans Weterings van 3B Wonen gaven uitleg over de in aanbouw zijnde sociale huurwoningen en zorgwoningen in Berkel en Rodenrijs. Dit is een project in opdracht van woningcorporatie 3B Wonen dat inspeelt op de verwachte groei van het aantal zorgbehoevenden tot 2020.

Beide directeuren gaven als belangrijkste boodschap mee dat er een betere afstemming tussen gemeenten moet komen om afspraken te maken over de bouw van voldoende betaalbare woningen. De provincie heeft hier een belangrijke rol in.

Foto: René van den Burg / i.o.v. Bouwend Nederland

Daarnaast vinden ze het van belang dat door de veranderende bevolkingssamenstelling aanpassing van woningen en zorgvoorzieningen nodig is.
Ook werden de knelpunten rondom het energiezuiniger maken van woningen besproken.

Bart Vermeulen: ´ Het tekort aan betaalbare woningen is in Zuid-Holland nu al 50.000 en dreigt verder op te lopen. Gemeenten zullen dus betere afspraken voor de bouw van meer sociale huur- en koopwoningen moeten maken. De provincie moet dit bevorderen en plannen die hier niet aan voldoen afwijzen.´

De SP wil ook in de Tweede Kamer het tekort aanpakken. De verhuurdersheffing van het kabinet zorgt ervoor dat woningcorporaties veel minder kunnen bouwen en dat maakt het tekort aan betaalbare woningen nog groter.

U bent hier