h

Bouw meer goede, betaalbare woningen hard nodig

3 maart 2015

Bouw meer goede, betaalbare woningen hard nodig

Foto: SP

De SP wil dat er in Zuid-Holland de komende jaren veel meer kwalitatief goede, maar wel echt betaalbare woningen worden gebouwd. De behoefte daaraan is groot. Woonkeus Drechtsteden sloeg gisteren nog alarm over de oplopende wachtlijsten in deze regio.

De wachttijd voor een  eengezinswoning in Drechtsteden is nu al vijf jaar. Dit zal volgens Woonkeus de komende jaren verder oplopen, onder meer door de sterke groei van urgentieverklaringen. Woonkeus is de organisatie die namens corporaties huurwoningen toewijst.

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Govert Veldhuijzen sloeg afgelopen jaar al alarm over het grote tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen in onze provincie. Het tekort aan betaalbare woningen is nu al 50.000. Zonder ingrijpen kan dit oplopen tot 200.000.

Belangrijke oorzaak hiervoor is dat hoewel de economie  iets lijkt aan te trekken, het aantal tweeverdieners (gezinnen met twee vaste inkomens) toch structureel verder zal afnemen. Dit maakt betaalbaarheid nog belangrijker.

SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam: ‘Door de huren extreem te verhogen wil dit kabinet iedereen in een koophuis jagen. Niet iedereen zit echter te wachten op een hoge hypotheekschuld bij de bank en niet iedereen kan een hypotheek krijgen.

Daarnaast is een hypotheek ook lang niet altijd handig of verstandig. Het kabinet jaagt de flexibilisering van de arbeidsmarkt flink aan. Het aantal vaste banen is de afgelopen jaren extreem gedaald, alles en iedereen moet flex’.

Op zoek naar goedkoper
Doordat de huren afgelopen jaren extreem stegen, zijn er ook veel mensen die nu al huren op zoek naar een goedkoper huis. Bijvoorbeeld vanwege werkloosheid, echtscheiding of overlijden van de partner. Een beter betaalbare woning is meestal heel lastig te vinden.

Gezien deze ontwikkelingen  vindt de SP vindt dat er de komende jaren vooral moet worden ingezet op betaalbare woningen. Plannen voor de bouw van luxe of dure woningen, al dan niet in het groen, zijn niet realistisch. Veel gemeenten kampen nog steeds met de financiële gevolgen van mislukte bouwprojecten voor dure woningen.

‘De tijd dat zowel gemeente als projectontwikkelaar fors verdiende aan de nieuwbouw van dure woningen is voorbij. Wat we nodig hebben zijn realistische plannen voor de bouw van betaalbare woningen, waarbij genoegen wordt genomen met veel kleinere winstmarges. We moeten meer bouwen voor de mensen  en minder voor de winst ’, aldus Hoogendam. 

U bent hier