h

SP wil fonds voor stimulering aardwarmte

11 maart 2015

SP wil fonds voor stimulering aardwarmte

Foto: HE

SP-lijsttrekker Bart Vermeulen wil een fonds voor financiering van diepe aardwarmteboringen. Steeds meer tuinders kiezen voor deze duurzame vorm van energie. Een provinciaal fonds kan de financiële risico’s van diepere boringen beter spreiden.

Bart Vermeulen: ‘Ondernemers die met aardwarmte aan de slag willen, gaan tegenwoordig voor steeds diepere boringen. Dieper boren is echter veel duurder, waardoor de financiële risico’s van een eventuele misboring steeds groter worden.’

Een revolverend warmtefonds zorgt ervoor dat de risico’s beter worden gespreid. Ondernemers die een geslaagde boringen doen, betalen een bijdrage aan het fonds. Bij een misboring krijgen ze juist een bijdrage zodat de risico’s deels zijn afgedekt.

Door deze betere risicospreiding zullen banken minder terughoudend worden om diepe boringen mede te financieren. Hierdoor zal het het totale aantal boringen sneller toenemen, waardoor milieudoelstellingen eeder worden gehaald.

Restwarmte
Naast het aardwarmtefonds wil de SP de komende jaren ook investeren in een restwarmtenetwerk. Industriële restwarmte wordt nu vaak geloosd in de zee of rivieren. Het verwarmen van kassen, woningen en bedrijven is een veel beter doel.

Bart Vermeulen: ‘Er valt geld en het milieu te besparen door de energievoorziening te verduurzamen. De provincie is daarom al gestart met het samenwerkingsverband Warmterotonde dat restwarmte uit de Rotterdamse industrie beter benut.

Wat ons betreft transporteert de Warmterotonde niet alleen restwarmte naar woningen en bedrijven in de rest van de provincie, maar wordt het netwerk ook aangevuld met aardwarmte. Hier kan zowel de tuinbouwsector als de woningbouw van profiteren.’

De SP benadrukt dat het provinciaal aardwarmtefonds goed moet worden afgestemd met de regeling 'RNES Aardwarmte' van het ministerie van Economische Zaken. Op dit moment is de jaarlijkse ruimte binnen deze regeling helaas beperkt en het voorbestaan ervan onzeker.

U bent hier