h

Zuid-Holland krijgt nog schonere binnenvaart

6 maart 2015

Zuid-Holland krijgt nog schonere binnenvaart

Foto: SP

Qua CO2-uitstoot presteert de binnenvaart het best. Een SCR-katalysator vermindert ook de stikstof(NOx)-uitstoot tot tachtig procent. SP-gedeputeerde Rik Janssen was donderdag aan boord van De Bolero, één van de schepen die met steun van de provincie van zo’n katalysator zijn voorzien.

Gedeputeerde Rik Janssen hoopt dit jaar zo’n dertig schippers subsidie voor een SCR-katalysator te verlenen. Vorig jaar konden 35 bedrijven met steun van de provincie, de gemeente Rotterdam en de Stadsregio deze forse, maar belangrijke investering doen.

Uitreiking
Afgelopen donderdag  overhandigde Rik Janssen symbolisch een subsidiebeschikking aan schipper Anton de Velde van de MCS Bolero. Dit binnenvaartschip vaart  voornamelijk tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen en doet ook het Duitse Germersheim aan.

Foto: SP

Schipper De Velde: ‘We zijn trots dat de inbouw van de SCR-katalysator vandaag in het bijzijn van de gedeputeerde wordt afgerond. Groener varen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze bedrijfsvoering en het imago van de binnenvaartsector als geheel’.

SPeerpunt
Binnenvaart blijft ook de komende vier jaar een  speerpunt voor de SP. Nergens wordt zo veel vervoerd als in distributieprovincie Zuid-Holland. Een sterke, schone binnenvaartsector zorgt voor minder files, minder uitstoot, schonere lucht, lagere transportkosten en een sterkere economie.

U bent hier