h

Nieuw onderzoek naar ligplaatsen Merwedekanaal

23 april 2015

Nieuw onderzoek naar ligplaatsen Merwedekanaal

Foto: DS

Na bezwaren van schippersorganisaties ASV, ViBia en BLN-Koninklijke Schuttevaar heeft de provincie Zuid-holland het Verkeersbesluit voor het Merwedekanaal ingetrokken. Waarschijnlijk komt er een nieuw besluit op basis van nieuw onderzoek. De SP wil dat de schippers hierbij nauw worden betrokken.

De SP vroeg het afgelopen jaar samen met coalitiepartijen CDA, D66 en VVD en ChristenUnie/SGP herhaaldelijk aandacht voor de situatie van de schippers in het Merwedekanaal. Velen kwamen door de maximale ligduur van zeven dagen, de verscherpte regels en de wijze van handhaving in de problemen. De schippersorganisaties dienden daarop bezwaren in.

SP-Statenlid Lies van Aelst verduidelijkte onder meer op Radio 1 de situatie van de schippers. Zij gaf aan dat veiligheid uiteraard essentieel is, maar dat het aantal ligplaatsen op zich voldoende is en van verdringing of ruimtegebrek geen sprake is.

Zodoende waren de verscherpte regels wat Van Aelst betreft onnodig. Ook paste de strenge handhaving niet in het beleid van de provincie om de binnenvaart te stimuleren.

Langere ligduur
Hoewel de economie enigszins lijkt aan te trekken, is het aanbod van vracht nog niet overweldigend en de capaciteit groot. Lies van Aelst: ‘Schippers zullen dus waarschijnlijk ook in de toekomst ligplaatsen voor meer dan zeven dagen nodig hebben bij gebrek aan vracht. Daarnaast blijven deze plekken nodig bij voorbeeld ziekte, mantelzorg of gewoon vakantie.'

De SP gaat er vanuit dat in het nieuwe onderzoek al deze factoren in goed overleg met de schippers worden meegenomen, zodat het nieuwe beleid de binnenvaart faciliteert en stimuleert. Zuid-Holland is de meest waterrijke provincie van Nederland. Het is in het belang van het milieu en de economie om het waterwegennetwerk zo goed mogelijk te benutten.

U bent hier