h

Provincie verbiedt jacht op zwerfkatten

29 april 2015

Provincie verbiedt jacht op zwerfkatten

Foto: SP

Vooruitlopend op een landelijk verbod mogen jagers in Zuid-Holland sinds 21 april geen verwilderde katten meer afschieten. Een goed besluit van het provinciebestuur, dat veel onnodig dierenleed voorkomt wat de SP betreft. Landelijk komen hierdoor naar schatting jaarlijks rond de 10.000 katten om.

De SP in Zuid-Holland was één van de partijen die in oktober 2013 opriep om de landelijke petitie van de Dierenbescherming tegen het afschieten van zwerfkatten te tekenen. Maar liefst 136.113 mensen deden dit.

Een maand later steunde een meerderheid van de Tweede Kamer een motie van de Partij voor de Dieren die opriep tot een landelijk afschietverbod. Dit verbod heeft het kabinet tot nu toe helaas niet uitgewerkt.

SP-Statenlid Lies van Aelst: ‘Het is dus goed dat het provinciebestuur zelf nu dit initiatief neemt. Er zou gekeken worden naar bedreiging die verwilderde katten zouden vormen voor aan andere diersoorten of de volksgezondheid. Dat blijkt dus niet aan de orde.

Bovendien zijn er veel diervriendelijker manieren om te zorgen dat er niet te veel verwilderde katten komen, zoals vangen en steriliseren. Ook de mogelijkheid dat jagers verwilderde katten verwarren met huiskatten, is nu gelukkig uitgesloten.

Bij het diervriendelijk in toom houden van de zwerfkattenpopulatie (vangen, steriliseren, castreren) speelt de Dierenbescherming een belangrijke rol.

U bent hier