h

Vermeulen vraagt aandacht voor omgekomen Statenleden Tweede Wereldoorlog

2 april 2015

Vermeulen vraagt aandacht voor omgekomen Statenleden Tweede Wereldoorlog

Foto: Bart Vermeulen / Herdenkingsplaat omgekomen medewerkers Provincie WO2.

Tijdens de Statenvergadering van afgelopen woensdag vroeg Fractievoorzitter Bart Vermeulen aandacht voor de tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen Statenleden, Gedeputeerden en ambtenaren.
De directe aanleiding hiervoor was de bespreking van de verkiezingsuitslag van de Statenverkiezingen, waarbij een lage opkomst was. Voor Vermeulen aanleiding om in herinnering te brengen dat de vrijheid om te kunnen stemmen zwaar is bevochten en dat daarvoor een hoge prijs is betaald. Maar ook dat de Staten dat zelf meer zouden moeten uitdragen.

Bart Vermeulen: “ In het verlengde van het nadenken over de lage opkomst bedacht ik mij van de week dat wij op 13 april de sterfdag van Ab Menist herdenken, een Statenlid uit deze provincie die op die datum in 1942 door de nazibezetter werd doodgeschoten.  Zijn zogeheten misdaad was het in publicaties ageren tegen de bezetter. De daad van Menist en de groep waartoe hij behoorde, kwam voort uit de drang om in vrijheid te kunnen leven en zelf wezenlijk invloed te kunnen uitoefenen op de richting waarin de samenleving zich zou moeten bewegen. Het risico op zware vergelding nam hij daarbij op de koop toe. Het lijkt alsof steeds minder mensen zich deze strijd nog herinneren en mijns inziens is het onze morele plicht om hier actief aan bij te dragen.”

De oproep van Vermeulen kon op bijval rekenen en vanaf 2016 zal bij de dodenherdenking extra aandacht komen voor de twee Statenleden, twee Gedeputeerden en zes ambtenaren die zijn omgekomen.

“Het lijkt mij goed om hun verhaal weer eens te vertellen en bekend te maken. In het in 2014 verschenen boek over de geschiedenis van de Provincie Zuid-Holland, Behoedzaam bestuur, is opvallend genoeg niets over deze personen geschreven. Het lijkt me verstandig om dit bijvoorbeeld op de Provinciale website recht te zetten” aldus Vermeulen.

U bent hier