h

Veertien miljoen extra voor erfgoed

30 mei 2015

Veertien miljoen extra voor erfgoed

Foto: PZH

Het nieuwe provinciebestuur met de SP investeert €14 miljoen extra in cultureel erfgoed. Doel is goed geconserveerde, beleefbare en toegankelijke monumenten. Restauratie wordt waar mogelijk en waardevol gekoppeld aan sterkere of nieuwe economische functies. Portefeuillehouder Rik Janssen (SP) heeft jaarlijks €2 mln euro beschikbaar voor de Erfgoedlijnen en €1.5 mln voor aanvullende erfgoedambities.

Het nieuwe provinciebestuur zet de komende vier jaar het succesvolle Erfgoedlijnenbeleid voort. De provincie werkt hierbij samen met gemeenten, bedrijven en andere (culturele) organisaties –vaak op basis van cofinanciering– aan verdere versterking van de hoogtepunten van het Zuid-Hollands erfgoed

Voorbeelden van de in totaal zeven Erfgoedlijnen zijn onder meer de Zuid-Hollandse trekvaarten, de Waterdriehoek (molens van Kinderdijk, Dordrecht en Biesbosch), de Romeinse Limes (de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk), de Landgoederenzone en de Oude Hollandse Waterlinie.

Molens en archeologie
Op initiatief van de SP wil het nieuwe provinciebestuur niet uitsluitend investeren in de Erfgoedlijnen, maar ook in het bredere verhaal van de Zuid-Hollandse geschiedenis. Dit betekent dat er ook extra geld komt voor kleinere monumenten en projecten.

Ook behoud van molens en de presentatie en toegankelijkheid van archeologische vondsten in provinciaal beheer krijgen extra aandacht. Voor deze erfgoedambities is jaarlijks in totaal 1.5 miljoen euro extra beschikbaar.

  • Afbeelding: impressie van het Limestraject bij Zwammerdam 

U bent hier