h

Inzet op goederenvervoer over water

29 mei 2015

Inzet op goederenvervoer over water

Foto: SP

Vervoer over water moet een volwaardig alternatief worden voor goederenvervoer over de weg. Dat is de inzet van het nieuwe provinciestuur dat woensdag werd geïnstalleerd. Coalitiepartijen CDA, D66, VVD en SP investeren hiervoor onder meer in verdere verbetering van de vaarwegen. Portefeuillehouder Vervoer over water is SP-gedeputeerde Rik Janssen.

Binnenvaart is een van de schoonste en meest efficiënte transportvormen en kampioen qua lage CO2-uitstoot. Deze duurzaamheid zorgt ervoor dat de binnenvaartsector de komende decennia nog een flinke groeipotentie heeft. Het provinciebestuur van Zuid-Holland wil deze groeikansen beter benutten en tegelijkertijd de kwetsbare Zuid-Hollandse wegen ontlasten door binnenvaart ruim baan te geven.

De provincie zet daarom onder meer in op voldoende ligplaatsen voor korte en langere duur, al langer een wens van de SP. Om aan- en afvoer over water te stimuleren, blijven watergebonden bedrijventerreinen behouden voor bedrijven die gebruik maken van binnenvaart. Ook wordt de bereikbaarheid over de weg van binnenhavens en overslaglocaties zoals die in Alphen aan den Rijn en Alblasserdam verbeterd.

Voor de beroepsvaart komen er geen splitssluitingen van bruggen. Brugopeningstijden worden beter op elkaar afgestemd: de zogenoemde Blauwe golf. Dit betekent concreet dat schepen minder hoeven af te remmen en dus energie besparen. Voor de weggebruiker betekent dit dat bruggen minder lang open hoeven. Voor de pleziervaart gaan de bruggen –waar nodig en ook veilig– niet open in de spits.

 

 

U bent hier