h

SP zeer tevreden over coalitieakkoord

22 mei 2015

SP zeer tevreden over coalitieakkoord

Foto: PZH / PZH

Na instemming door de SP-leden gisteravond krijgt Zuid-Holland opnieuw een provinciebestuur van SP, VVD, D66 en CDA. Het nieuwe akkoord werd vanmiddag gepresenteerd.

Belangrijke resultaten voor de SP zijn onder meer het fonds voor het bevorderen van duurzame energie, betaalbaar OV, meer geld voor erfgoed en stimulering van vervoer over water. Rik Janssen blijft gedeputeerde voor de SP. Hij gaat zich bezig houden met milieu, water en erfgoed.

Energie en openbaar vervoer
Betaalbare duurzame energie is essentieel voor een gezonde toekomst van onze provincie. Ter ondersteuning hiervan komt er een fonds van €100 miljoen om onder andere het gebruik van aardwarmte te stimuleren.

Goed en betaalbaar openbaar vervoer is belangrijk voor onze inwoners en het milieu. Het nieuwe college wil daarom een einde maken aan de prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Ook de aanleg van meer overstappunten moet meer mensen uit de auto en in het openbaar vervoer krijgen.

Daarnaast wil de coalitie kleine kernen bereikbaar houden en moet het openbaar vervoer beter toegankelijkheid worden voor mensen met een beperking.

Vervoer over water, groen  en milieu
De SP-inzet op versterking en vergroening van de samenleving en economie komt ook op andere punten duidelijk naar voren. Zo komt er op initiatief van de SP een fonds voor het behoud van veerdiensten wat forenzen en scholieren talloze kilometers omrijden en dus veel uitstoot bespaart.

Het nieuwe college zal op meer terreinen aan betere luchtkwaliteit in Zuid-Holland gaan werken,  onder meer door grotere inzet op binnenvaart en het stimuleren van schonere motoren.
In natuur en recreatie wordt extra geïnvesteerd. Duurzame en diervriendelijke landbouw worden gestimuleerd.

Wonen, detailhandel en kantoren
Zuid-Holland kampt met een groot tekort aan betaalbare huurwoningen en een groot overschot aan kantoren, winkels en bedrijventerreinen. De provincie gaat daarom voortaan direct in gesprek met gemeenten én corporaties om het aanbod van betaalbare woningen te helpen vergroten.

Regio’s en gemeenten worden tegelijkertijd actiever aangespoord om de plannen voor nieuwe kantoren en bedrijventerreinen meer in overeenstemming te brengen met de vraag, oftewel terug te brengen. Als dit onvoldoende resultaat oplevert, neemt de provincie de regie over.

Midden- en kleinbedrijf
De vier partijen willen ook de economie blijven stimuleren door het midden- en kleinbedrijf (MKB) te versterken. Daarvoor komen er subsidieregelingen om innovatie te stimuleren en komt er extra geld voor de regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter.

Ook moet het regionale MKB meer kansen krijgen bij aanbestedingen.

Lastenverlichting
De lijn van lastenverlichting wordt de komende periode doorgezet. De afgelopen vier jaar bleven de opcenten gelijk. Per 2016 gaan de opcenten blijvend omlaag.

Rik Janssen
Rik Janssen blijft de komende vier jaar gedeputeerde voor de SP.

In de afgelopen vier jaar zorgde hij voor een beter toezicht en handhaving van de vergunning van bedrijven en voor een zorgvuldige overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten.

De komende vier jaar blijft hij het milieubeleid doen. Nieuw is dat hij verantwoordelijk wordt voor het provinciale beleid rond water, vervoer over water, erfgoed en cultuur.

U bent hier