h

Provincie blijft streng handhaven bij risicobedrijven

3 juni 2015

Provincie blijft streng handhaven bij risicobedrijven

Foto: DS

Om de risico’s voor inwoners en werknemers zo klein mogelijk te houden, zet SP-gedeputeerde Rik Janssen de komende vier jaar zijn lijn van streng milieutoezicht en handhaving bij chemische risicobedrijven voort. Janssen begon vorige week aan zijn tweede periode als milieugedeputeerde in Zuid-Holland.

Janssens uitgangspunt is en blijft ook de komende jaren dat risicobedrijven vertrouwen moeten verdienen, in plaats van het onbeperkt vooraf te krijgen. Dat klinkt logisch, maar betekende de afgelopen vier jaar een echte cultuuromslag.

Met de invoering van het  neoliberale beleid in de jaren 1990 werden onaangekondigde inspecties ter plekke een zeldzaamheid. Van te voren aangekondigde papieren controles kwamen ervoor in de plaats.

Met de SP in het provinciebestuur keerden de onaangekondigde inspecties op locatie de afgelopen vier jaar terug. Ook staan klokkenluiders tegenwoordig sterker en moeten bedrijven beter met omwonenden communiceren.

Om het  toezicht en de handhaving op risicobedrijven nog beter te kunnen uitvoeren, worden toezicht- en handhaving deze periode gescheiden van vergunningverlening en wordt er onverminderd geïnvesteerd in een veilige en schone leefomgeving.

U bent hier