h

Meer vervoer over water ontlast Rotterdamse regio

5 juni 2015

Meer vervoer over water ontlast Rotterdamse regio

Foto: DS

Een nieuw overslagpunt voor goederenvervoer over water bij Alblasserdam vermindert het vrachtverkeer rond Rotterdam (met name A15). Daarmee worden de bereikbaarheid en de leefbaarheid verbeterd. Een goed voorbeeld van hoe beter benutten van vaarwegen loont, aldus SP-gedeputeerde Rik Janssen.

Door het nieuwe Transferium bij Alblasserdam (BCTN) hoeven minder vrachtwagens  helemaal door te rijden naar de havens van Rotterdam. Het vrachtvervoer tussen Alblasserdam en de zeehavens vindt plaats per binnenvaartschip.

Portefeuillehouder Vervoer over Water is deze collegeperiode (2015-2019) SP-gedeputeerde Rik Janssen: ‘Het Transferium maakt het transport sneller, slimmer en schoner. Door de vaarwegen beter te benutten, ontlasten we de drukke autowegen rond Rotterdam.

Dat leidt niet alleen tot een betere doorstroming en bereikbaarheid, maar ook tot een schoner transport. Ook zal de afname van vrachtverkeer op de ruit van Rotterdam een positief effect hebben op de leefomgeving in de Rotterdamse regio.’

Het nieuwe overslagpunt in Alblasserdam zorgt voor nieuwe werkgelegenheid en is met steun van de provincie voorzien van de nieuwste schone technieken zoals elektrische kranen, duurzame verlichting en maatregelen voor de afscherming van geluid en licht.

Het nieuwe provinciebestuur met de SP gaat de komende tijd op zoek naar nog meer manieren om vervoer over water in Zuid-Holland beter te benutten. Meer vervoer over water draagt onder meer bij aan  minder files op de wegen en daarmee aan lagere kosten voor wegonderhoud en minder CO2-uitstoot.

U bent hier