h

Winkeliers positief over aanpak winkelleegstand

16 juni 2015

Winkeliers positief over aanpak winkelleegstand

Foto: SP

Detailhandel Nederland is positief over de maatregelen die de provincie Zuid-Holland neemt om winkelleegstand tegen te gaan. Op initiatief van de SP worden onder andere plannen voor extra winkellocaties onafhankelijk getoetst aan de regionale behoefte.

De provincie Zuid-Holland krijgt van Detailhandel Nederland ‘twee plusjes’, oftewel de hoogste score voor de aanpak van winkelleegstand. De brancheorganisatie vindt het vooral goed dat Zuid-Holland duidelijk de regie neemt.

Dit betekent onder andere dat gemeenten niet meer ongehinderd nieuwe vierkante meters winkelruimte kunnen neerzetten. Dit kwam de laatste jaren vooral neer op bouwen voor leegstand, met alle kosten en risico’s op verloedering en dalende winkelomzetten van dien.

Om het aanbod evenwichtiger te maken moedigt de provincie gemeenten ook aan om zelf goede gezamenlijke detailhandelsplannen op te stellen.  Voor winkelcentra buiten de stadscentra zonder toekomstperspectief wil Zuid-Holland samen met betrokkenen een nieuwe bestemming zoeken.

Banenmotor
Aangezien het MKB heel belangrijk is voor de werkgelegenheid, neemt het nieuwe provinciebestuur met de SP ook andere maatregelen om het midden- en  kleinbedrijf in Zuid-Holland te stimuleren.

Zo komen er innovatiesubsidies en krijgt de Regionale Ontwikkelings Maatschappij (IQ) extra geld voor kredietverlening. Daarnaast moet het regionale MKB meer kansen krijgen bij provinciale aanbestedingen en wil de provincie meer regionale producten inkopen.

Lastenverlichting
Als extra ondersteuning voor inwoners en bedrijven zet de provincie de lijn van lastenverlichting  de komende vier jaar voort. De afgelopen periode bleven de opcenten gelijk. Per 2016 gaan de opcenten blijvend omlaag.

U bent hier