h

Zorgen over grootschalige bomenkap

10 juni 2015

Zorgen over grootschalige bomenkap

Foto: SP

Tijdens de Statencommissie Verkeer en Milieu uitte SP-Statenlid Lies van Aelst haar zorgen over bomenkap langs provinciale wegen. De SP is groot voorstander van verbetering van de verkeersveiligheid, maar dat moet zo min mogelijk ten koste gaan van bomen en het landschap. Ook moet het om meer gaan dan alleen het weghalen van obstakels.

Bomen hebben niet alleen een belangrijke landschappelijke waarde, maar zorgen ook dat wegen omwonenden minder storen. Langs sommige wegen beschermen ze ook tegen geluid of fietsers tegen harde wind en felle zon. Ook de luchtkwaliteit heeft baat bij zo veel mogelijk bomen.

Het kappen van bomen langs wegen is helaas niet altijd te vermijden, bijvoorbeeld bij gevaarlijke bochten of bij  rotondes. Bij de ‘obstakelvrije zone’ is maatwerk toegestaan, maar een vangrail is meestal geen veilig alternatief.

Waar toch bomen moeten verdwijnen is de afspraak al dat de provincie voor iedere gekapte boom een nieuw exemplaar herplant. Wat de SP betreft gebeurt dat langs dezelfde weg. Zo blijft het landschap zo veel mogelijk in tact.

Overleg belangrijk
De SP benadrukt ook het belang van goed overleg tussen de provincie en de andere betrokkenen bij bomenkwesties. In februari 2014 vroeg SP-Statenlid Esther Zwaan aandacht voor geplande grootschalige bomenkap langs de N209.

Na goed overleg tussen de provincie en betrokkenen werd het aantal te kappen bomen teruggebracht van 302 tot 96 stuks. Zonder afbreuk te doen aan de veiligheid bleef de landschappelijke waarde hierdoor beter bewaard.

 

U bent hier