h

Unanieme steun voor behoud OV-geld

1 juli 2015

Unanieme steun voor behoud OV-geld

Foto: PZH

Geld dat is bedoeld voor openbaar vervoer, gaat de komende jaren ook echt naar OV. Dankzij een voorstel van SP-Statenlid Lies van Aelst samen met VVD, D66, CDA, PvdA en Groen Links is de mogelijkheid om het toch te gebruiken voor weginfrastructuur geblokkeerd. Het amendement kreeg vandaag steun van alle partijen in Provinciale Staten.

In het Kaderbesluit Infrastructuur was per abuis een deel van het geld voor OV toebedeeld aan algemene investeringen in infrastructuur. Het amendement van vandaag trekt dit recht.

Het gaat om in totaal 11,6 miljoen euro waarvoor nu plannen voor OV-infrastructuur kunnen worden gemaakt. Een van de mogelijke investeringsdoelen is de uitbreiding van R-net naar de regio Drechtsteden-Alblasserdam-Vijfheerenlanden, ook bekend als de DAV-regio.

Van Aelst benadrukte vandaag dat het etiket R-net echt is bedoeld voor verbeterd OV. ‘Een nieuw R-net stickertje op bestaande lijnen is niet de bedoeling. In een succesvol merk als MerwedeLingeLijn heeft de provincie flink geïnvesteerd. Zo’n lijn nu gaan omstickeren, is zonde van het geld.’

U bent hier