h

Onderzoek naar onderhoud molens Zuid-Holland

25 augustus 2015

Onderzoek naar onderhoud molens Zuid-Holland

Foto: SP

De Provincie  laat dit najaar een inventarisatie doen naar de stand van zaken en behoefte aan grootonderhoud van de Zuid-Hollandse molens. Daarnaast gaat ze met direct betrokkenen bij de molens in gesprek over de uitkomsten van het rapport ‘Molentoekomst’ dat door vereniging De Hollandsche Molen voor de zomer is uitgebracht.
Dit schrijft het provinciebestuur in antwoord op vragen van de SP-Statenfractie naar aanleiding van het rapport van De Hollandsche Molen.

SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen: “De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn dat er in Nederland over het algemeen een tekort aan geld is voor onderhoud en restauratie en dat er behoefte is aan meer kennis over fondsenwerving. Ook is er een grote behoefte aan professioneler bestuur en meer vrijwilligers. Wij willen graag inzicht in de situatie in Zuid-Holland hebben en zijn blij dat het Provinciebestuur in actie komt.”

Maatregelen zijn volgens de SP nodig omdat de kans bestaat dat het grootonderhoud aan molens mogelijk niet binnen de huidige subsidieregelingen valt.

De Provincie laat verder via het Erfgoedhuis onderzoek doen naar de verschillende rechtsvormen die betrokken zijn bij de Zuid-Hollandse molens. Dit naar aanleiding van de in het rapport geconstateerde behoefte aan professioneler bestuur bij beheer er onderhoud van de molens.

“Het beleid van de Provincie is gericht op grotere en professionelere organisaties die zich bezig houden met beheer en onderhoud van molens. Maar we moeten wel de lokale betrokkenheid bij de molens behouden. We hopen dat het onderzoek naar de organisaties die betrokken zijn bij de molens adviezen opleveren waar de molenwereld mee vooruit kan” aldus Bart Vermeulen.

 

U bent hier