h

Provincie wil snelle oplossing voor asbestkwestie Wateringen

10 september 2015

Provincie wil snelle oplossing voor asbestkwestie Wateringen

Foto: DS

De gemeente Westland moet de regie pakken in de nasleep van de asbestbrand in Wateringen. Er zijn nog altijd asbestresten aanwezig. Deze moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. Dit schrijft het provinciebestuur in antwoord op schriftelijke vragen van de SP.

Volgens het provinciebestuur heeft de gemeente Westland tot nu toe conform de afspraken over asbestsanering gehandeld, maar ligt er nog wel een resterende verantwoordelijkheid om ook te zorgen dat de laatste asbestresten worden opgeruimd.

SP-Statenlid Lies van Aelst is blij met deze uitspraak: ‘Met deze uitspraak in de hand verwachten we dat het rampgebied nu op afzienbare termijn echt asbestvrij zal zijn. De brand was begin dit jaar, hoog tijd dus dat bewoners echt het sein veilig krijgen en weer een schone en veilige leefomgeving hebben’.

De provincie stelt in de antwoorden ook dat de gemeente Westland voldoende aandacht en zorg moet besteden aan communicatie met de betrokken bewoners. Hierover waren klachten van omwonenden. Daarnaast loopt er nog een onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar de nasleep van de brand.

Alle woningen inventariseren
Het Bewonerscomité Brand Wateringen en bewonersvereniging Buren uit de Brand hebben zich de afgelopen maanden sterk gemaakt voor een asbestinventarisatie bij alle woningen. Door de uitspraak van de provincie is nu duidelijk dat de gemeente ook hierin een verantwoordelijkheid heeft.

De SP heeft sinds begin dit jaar ook in de Tweede Kamer herhaaldelijk aangedrongen op een correcte afwikkeling van de ramp. Tweede Kamerlid Eric Smaling bracht op 27 mei een bezoek aan de rampplek. Op dat moment waren er nog volop asbestresten zichtbaar, terwijl er al eindcertificaten waren verstrekt.

U bent hier