h

Inspecteurs bezoeken alle chemische risicobedrijven

16 september 2015

Inspecteurs bezoeken alle chemische risicobedrijven

Foto: PZH

Met de SP in het provinciebestuur is het toezicht op chemische risicobedrijven sinds 2011 flink aangescherpt. In plaats van de dure maar niet-effectieve  controles op papier, gaan inspecteurs weer echt bij de bedrijven langs. In 2014 bleek  nergens sprake van onmiddellijke ernstige dreiging. Bij 7% was er wel wat mis met de arbeidsveiligheid.

Behalve de aanscherping van het toezicht op chemische risicobedrijven is sinds dit jaar ook de informatievoorziening uitgebreid. SP-gedeputeerde Rik Janssen bracht begin deze maand de ‘Rapportage Brzo-inspecties 2014’ uit.

Deze bevat de  resultaten van de controles bij alle 71 Zuid-Hollandse bedrijven die onder het Besluit Risicobedrijven Zware Ongevallen (Brzo) vallen. Bij deze bedrijven zijn zo veel gevaarlijke chemische stoffen aanwezig, dat dit een bijzonder risico vormt.

Resultaten
Bij bijna de helft (45%) van de bedrijven is bij de inspecties geen enkele overtreding geconstateerd. Bij 24% was er wel sprake van een overtreding binnen de provinciale bevoegdheid, maar in de lichtste categorie: zeer geringe bedreiging van de veiligheid. Deze lichte overtredingen konden allemaal tijdens de inspectie in orde worden gemaakt.

SP-Statenlid Lies van Aelst:  ‘Bij de bedrijven langs gaan biedt dus overduidelijk voordeel ten opzichte van de controles op papier, wat jarenlang het gebruik was. Dit papierschuiven was duur, maar duidelijk niet effectief. De narigheid bij een bedrijf als Odfjell heeft dat helaas voor iedereen  overduidelijk gemaakt.

De SP is trots dat onze gedeputeerde nieuw, beter veiligheidsbeleid heeft ingezet en ook duidelijk handhaaft. Chemische industrie is nodig en belangrijk, ook qua werkgelegenheid, maar aandacht voor de veiligheid van werknemers en onze inwoners minstens zo zeer’.

 

 

U bent hier