h

SP blijft tegen helihaven Ypenburg

9 september 2015

SP blijft tegen helihaven Ypenburg

Foto: DS

De SP vindt het jammer dat het provinciebestuur heeft aangegeven ‘geen belemmeringen' te zien voor de komst van een nieuwe commerciële helihaven bij de Spoorlaan in Ypenburg. De partij blijft bij het standpunt dat een nieuwe helihaven op deze plek niet wenselijk is en roept omwonenden op te komen inspreken bij de hoorzitting op 30 september.

De Statencommissie Verkeer en Milieu houdt op 30 september een hoorzitting over dit onderwerp waar belanghebbenden hun zienswijze mogen geven over het voornemen de vestiging van een nieuwe commerciële helihaven bij Ypenburg toe te staan. De SP gaf vorig jaar al meermaals aan te veel risico's voor omwonenden te zien. De partij blijft ook bij het standpunt dat de vele bezwaren van omwonenden zwaar moeten wegen.

SP-Statenlid Lies van Aelst: ‘maar liefst 375 mensen hebben eind 2014 een zienswijze ingediend tegen de komst van de helihaven. Wij nemen deze mensen serieus en blijven de vestiging van een nieuwe commerciële helihaven op deze plaats afwijzen. Ter vergelijking: in 2007/2008 was het verzet tegen een commerciële helihaven ook groot en toen waren er 280 bezwaren’.

Van Aelst benadrukt dat zowel de omwonenden als Vereniging Heliniet, die zich ook tegen de komst verzet, goede argumenten hebben: ‘Helikopters zijn als vervoermiddel bijzonder luidruchtig en vervuilend. Omwonenden lopen risico op onder meer geluidsoverlast, milieuschade en woningwaardedaling. De tijdswinst voor een enkeling en het commerciële belang van een enkele ondernemer wegen wat ons betreft niet op tegen de nadelen voor een grote groep omwonenden.'

U bent hier