h

Brede steun voor plan voor beter bermbeheer

24 september 2015

Brede steun voor plan voor beter bermbeheer

Foto: SP

Groen, verkeersveilig, gebiedseigen én bij-vriendelijk. Dat zijn belangrijke punten uit het nieuwe beleidsplan voor bermbeheer dat het provinciebestuur op initiatief van onder anderen SP-Statenlid Lies van Aelst gaat maken. Het voorstel hiervoor kreeg gister brede steun van de partijen in Provinciale Staten. Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) zegde toe er snel mee aan de slag te gaan.

De Statencommissie Verkeer en Milieu besprak gistermiddag de brief van gedeputeerde Vermeulen over obstakelvrije zones en bomenkap langs provinciale wegen. Een eerder rapport van de ANWB suggereerde dat voor de verkeersveiligheid duizenden bomen 'in de weg stonden' en wellicht moesten wijken.

De SP heeft twijfels over de noodzaak van eventuele grootschalige bomenkap langs provinciale wegen. Het onderwerp leidde in heel de provincie tot veel protest. De SP vindt verkeersveiligheid belangrijk, maar het kappen van bomen is wat ons betreft zeker niet de enige en lang niet altijd de beste oplossing.

Zo zijn er goede groene alternatieven voor bomen langs provinciale wegen, zoals struiken, bosjes en hagen. Deze groeien snel en bloeien door variatie in soorten de hele zomer door, wat positief is voor bijen en vlinders. Afwisselende beplanting van bomen, bosjes en hagen past ook historisch goed in het landschap en vormt daarmee een verrijking.

Daarnaast zorgen ook struiken en hagen voor schaduw en beschutting voor fietsers en helpen ze tegen geluidsoverlast, om wegen minder eentonig te maken en om ze aan het zicht te onttrekken. In het nieuwe beleidsplan voor beter bermbeheer in Zuid-Holland komen volgende vijf punten terug:

1. Wat zaai je in in de bermen. Hierbij rekening houdend met bijen en andere dieren maar ook met de omgeving. Dus bijvoorbeeld niks bij het land een boer inzaaien waar hij onnodig last van heeft.

2. Wanneer maai je: welk tijdstip is het beste voor mens, dier en verkeer

3. Wat plant je langs de weg: als bomen niet kunnen, zijn gebiedseigen struiken, hagen en bosjes een goede optie die ook historisch goed in het landschap past.

4. Hoe maak je geluidswallen zo groen mogelijk. Dit in het kader van gezondheid en meer groen.

5. De gemeenten en inwoners actief betrekken.

U bent hier