h

Vleermuisbunker heropend voor publiek

3 september 2015

Vleermuisbunker heropend voor publiek

Foto: ZH

De Vleermuisbunker bij Wassenaar is een interessante combinatie van natuur en erfgoed: als schuilplaats voor (zeldzame) vleermuizen en als onderdeel van de belangrijke geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De bunker ging in 2007 vanwege de slechte staat op slot, maar is nu gerestaureerd. SP-gedeputeerde Rik Janssen heropende de bunker vorige week donderdag voor publiek.

De Vleermuisbunker aan de Wassenaarse Slag was in de Tweede Wereldoorlog onderdeel van de Duitse verdedigingslinie langs de kust, de zogenoemde Atlantikwall. Na de oorlog trokken er vleermuizen in, waaronder de zeldzame Meervleermuis. De bunker is voor deze dieren vooral belangrijk als overwinteringsplaats.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en bijdragen van onder meer de provincie Zuid-Holland is de bunker de afgelopen jaren opgeknapt. Op zaterdagen geven vrijwilligers van Staatsbosbheer rondleidingen in de bunker en het gangenstelsel eronder. Deze excursies belichten de natuur en de geschiedenis op en rond deze bijzondere plek.

SP-gedeputeerde Rik Janssen is verantwoordelijk voor het erfgoed in Zuid-Holland, waaronder de gerestaureerde vleermuisbunker: ‘Dit monument houdt de belangrijke geschiedenis van de Atlantikwall en de gebeurtenissen op de Wassenaarse Slag levend’, aldus Janssen. ‘De excursies geven daaraan echt een extra dimensie’.

 

U bent hier