h

Vragen over huisvesting statushouders

14 september 2015

Vragen over huisvesting statushouders

Foto: René van den Burg / i.o.v. Bouwend Nederland

Hoewel in Zuid-Holland het aantal mensen met een laag inkomen de komende jaren groeit, neemt het aantal betaalbare huurwoningen juist af. Zowel mensen met een laag inkomen als vluchtelingen met een verblijfsstatus dreigen hier slachtoffer van te worden. De SP heeft samen met de Partij voor de Dieren en Groen Links vragen gesteld.

De provincie heeft als taak om te controleren of gemeenten voldoende betaalbare woningen beschikbaar stellen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenoemde statushouders. Op dit moment is er echter een flinke achterstand in het huisvesten van deze groep.

Het Provinciebestuur met de SP wil daarnaast dat er voldoende betaalbare (sociale) huurwoningen beschikbaar zijn voor álle inwoners van de provincie met een laag inkomen die daarop aangewezen zijn. Het kabinetsbeleid maakt dit echter behoorlijk lastig.

SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen: ‘Vooral door het kabinetsbeleid van stijgende huurprijzen en sloop en verkoop van corporatiewoningen daalt de beschikbaarheid van betaalbare sociale huurwoningen en lopen de wachtlijsten fors op. Terwijl de cijfers duidelijk laten zien dat de behoefte aan betaalbare woningen juist groeit’.

Volgens cijfers van het Rijk groeit in Zuid-Holland de doelgroep voor een betaalbare sociale huurwoning (met inkomen tot ongeveer 34.000 euro) de komende jaren met 188.000 huishoudens. De sociale huurvoorraad neemt echter met 73.000 woningen af.

De SP vindt dat er in alle opzichten voldoende woonruimte moet zijn: zowel woningen voor statushouders als voldoende betaalbare huurwoningen voor iedereen die hierop aangewezen is.

Eind 2014 stelde Vermeulen ook al vragen aan het Provinciebestuur.
Toen bleek dat Gedeputeerde Staten al overleg hadden gehad met minister Blok over deze kwestie.
“Het antwoord van minister Blok was zeer teleurstellend en bood geen enkele oplossing voor dit probleem. Het is zaak dat het Provinciebestuur dit onder de aandacht van kabinet en Tweede Kamer blijft brengen. Toezicht houden op gemeenten in een niet functionerend woningstelsel is onbegonnen werk” aldus Vermeulen.

De SP ziet een zeer complex probleem. Enerzijds moeten zoveel mogelijk inwoners zo snel mogelijk een betaalbare woning kunnen bieden. Anderzijds is het van groot belang dat vluchtelingen die hier permanent mogen blijven zo snel mogelijk een volwaardige woonplek in onze samenleving vinden om aan hun integratie te kunnen werken. De SP verwacht dat de rijksoverheid meewerkt aan het oplossen van dit probleem in plaats van het af te schuiven op de lagere overheden.

 

U bent hier