h

Betere afstemming nodig in regionale economie

29 oktober 2015

Betere afstemming nodig in regionale economie

Bij de commissiebehandeling van de begroting hield de SP een pleidooi voor een betere afstemming tussen het Rijk, de provincie en de vele organisaties die zich met de regionale economie bezig houden.
Economisch beleid is voor de provincie vooral een overlegbeleid, waar partijen bij elkaar gebracht worden om onder andere de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven te bevorderen. Als dat goed loopt versterkt dat de innovatie en de werkgelegenheid en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Bart Vermeulen: ”Provinciale betrokkenheid is hard nodig, want innovatie komt vooral tot stand dankzij geld van de overheid. Ook voor de financiering van innoverende en groeiende bedrijven is door marktfalen de overheid nodig en daarom hebben we in Zuid-Holland de regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter opgezet.”

Naast overleg bestaat het beleid uit het subsidiëren van netwerken en via zogenaamde kennis- of innovatievouchers, valorisatieprojecten, haalbaarheidsstudies en onderzoek en ontwikkeling-clusterprojecten.

Tijdens een werkbezoek door Bart Vermeulen in maart van dit jaar aan het expertisecentrum Generade bleken nog een aantal problemen.
De bedragen van de kennisvouchers zijn volgens betrokkenen te beperkt, want die dekken vaak een klein deel van het papierwerk wat gedaan moet worden en zijn niet goed bruikbaar voor het Midden- en kleinbedrijf (MKB).

Daarnaast vraagt men zich af of het rijk, die tot 2017 de financiering heeft geregeld wel een goed beeld heeft wat ze na 2017 met de expertisecentra willen.

Vermeulen: “Dit soort expertisecentra richten zich op de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en krijgen daar geld van de overheid voor. Hier profiteren zowel mbo-ers, hbo-ers, als studenten van universiteiten en onze bedrijven van.
Het zou goed zijn als de Provincie deze expertisecentra eens uit zou nodigen, samen met het ministerie van OCW, Innovation Quarter en vertegenwoordigers van de werkgevers zoals MKB Nederland om gezamenlijk het gesprek aan te gaan over wat men van elkaar verwacht en om zo helder te krijgen waar het provinciaal- en rijksbeleid beter kan.”

U bent hier