h

Boeren die goed bezig zijn verdienen betere positie

9 oktober 2015

Boeren die goed bezig zijn verdienen betere positie

Foto: mb

SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam staat vierkant achter de brief die Zuid-Holland deze week samen met zes andere provincies schreef aan staatssecretaris Dijksma (PvdA). De provincies vinden het onterecht dat zij boeren die hun dieren veel buitenruimte bieden en/of zelf hun veevoeder verbouwen tegenwerkt. ‘Niet slim’ noemt Hoogendam het indirect beboeten van gezond boeren.

De provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland maakten deze week per brief bezwaar tegen de nieuwe fosfaatregeling die de staatssecretaris wil invoeren.

Een regeling is nodig omdat veel boeren door de afschaffing van het melkquotum meer koeien houden. De prijs daalt, dus ze verhogen de omzet. (Veel) meer koeien betekent echter (veel) meer mest en daarin zitten fosfaten. Nederland kampt al jaren met een fosfaat-overschot.

Frank Johan Hoogendam: ‘Fosfaten zijn ook nuttig. Planten als gras groeien er goed op. Andere, zeldzamere soorten houden er helemaal niet van. Vooral voor  het waterleven is te veel fosfaat erg slecht. Het beste is als boeren hun mest en dus hun fosfaat nuttig verwerken op hun eigen land. Kringloopboeren heet dat.

Het probleem met het huidige plan van Dijksma is echter dat het megabedrijven waar duizenden dieren het hele jaar opgepropt op stal staan bevoordeelt. Zij maken vaak veel grotere omzet en winst. Ze produceren ongezond veel fosfaat waar ze zelf niks mee kunnen, maar kopen dat via fosfaatrechtenhandel relatief makkelijk af.

De SP vindt juist, net als heel veel Nederlanders, dat koeien in de wei horen.  Volgens recent onderzoek van de Vogelbescherming wil zelfs zeventig procent dat het traditionele boerenlandschap blijft bestaan. Dat is een hoopvol signaal, want ook de gezondheid van mens en dier heeft baat bij meer koeien in de wei.

Daarvoor zijn wel boeren nodig met veel weide- en landbouwgrond, in plaats van megastallen. Deze boeren (de zogenoemde ‘grondgebonden boeren’) moet je dus niet extra belasten met onbetaalbare fosfaatrechten, terwijl ze zelf vaak minder uitstoten en meer kunnen verwerken. Dit is een fout in de regeling, die snel moet worden rechtgezet’.

Meer informatie:

U bent hier