h

Nog veel onduidelijkheid rond mogelijke nieuwe helihaven

10 oktober 2015

Nog veel onduidelijkheid rond mogelijke nieuwe helihaven

Foto: DS

De vergadering over de mogelijke nieuwe helihaven bij Den Haag stond woensdag vooral in het teken van onduidelijkheid en de gevolgde procedure. Zo wisten omwonenden van de GAVI-locatie niet dat er de afgelopen tijd al commerciële proefvluchten boven hun hoofd plaatsvonden en ontbrak een goede duidelijke klachtenregeling. Inwoners van onmliggende gemeenten waren pas kort voor Kerst 2014 op de hoogte van de plannen en stukken lagen tijdens de vakantieperiode ter inzage.

Deze en andere punten brachten SP-Statenlid Lies van Aelst en andere partijen afgelopen woensdag in tijdens de Statencommissie Verkeer en Milieu. De commissie besprak de vraag of er een commerciële helihaven op de GAVI-kavel in Den Haag zou moeten komen. Centraal stonden onder andere de kritische vragen en opmerkingen van verschillende insprekers vorige week bij de hoorzitting over dit onderwerp.

Omwonenden en andere belanghebbenden dienden begin dit jaar maar liefst 350 bezwaren in, ondanks het ter inzage leggen in de drukke decembermaand. Van Aelst verzocht het provinciebestuur nadrukkelijk geen stukken meer ter inzage te leggen in deze maand en ook niet in de zomervakantie.

'Mensen moeten zo goed en eerlijk mogelijk de kans krijgen op een plan te reageren, de kans dat mensen weg zijn en te druk is in december en de zomervakantie gewoon te groot' aldus Van Aelst. Het Provinciebestuur beaamde dat deze maanden in de toekomst niet handig zijn voor een ter inzagelegging.

Het was volgens haar ook beter geweest als omwonenden waren geïnformeerd over de tijdelijke ontheffing voor luchtvaartverkeer (TUG) boven hun wijk. Dan hadden ze ook gerichter kunnen klagen. Vluchten van hulpdiensten zijn qua geluidsoverlast namelijk niet of nauwelijks te onderscheiden van commerciële.

‘Ik klaag zelf ook niet snel over een politie- of ambulancehelikopter, maar ik vind het een ander verhaal als het een commerciële vlucht is. Als mensen geweten hadden dat het commerciële vluchten waren, hadden ze misschien wel geklaagd over de overlast. Dat er weinig is geklaagd, zegt zodoende weinig’, aldus Van Aelst

Nut en noodzaak
Verschillende partijen, waaronder de SP vinden de onderbouwing dat een nieuwe commerciële helihaven essentieel is voor het internationale aanzien van Den Haag en de economie van Zuid-Holland niet voldoende. Vlak na de landing komen de passagiers via een landweggetje alsnog in de file terecht, de tijdswinst is hiermee verwaarloosbaar. Voor de SP weegt deze hypothetische tijdswinst niet op tegen verlies van woongenot, toename van overlast, uitstoot en woningwaardedaling.

Tijdens de commissievergadering bleken ook PvdA, D66, PVV en SGP en Christen Unie nog te twijfelen over het nut en noodzaak van een nieuwe commerciële helihaven. Mocht er tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 14 oktober toch een meerderheid voor zijn, dan wil de SP een goede evaluatieregeling, met de mogelijkheid om bij onaanvaardbare overlast de helihaven alsnog te schrappen.

U bent hier