h

SP onderzoekt verkeersknelpunten Boskoop-Hazerswoude

2 oktober 2015

SP onderzoekt verkeersknelpunten Boskoop-Hazerswoude

Foto: SP

SP-Statenlid Hans Slooter bekeek afgelopen woensdag verschillende verkeersknelpunten rond Hazerswoude en Boskoop. Dit deed hij samen met Harre van der Nat, oud-Statenlid en nu raadslid in Alphen aan den Rijn. Onder meer de slechte situatie voor fietsers viel op. Verder vroegen ze zich af of dubbelspoor bij het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk wel nodig is.

Hans en Harre maakten woensdagavond een toertje door het hele gebied: van Boskoop naar Waddinxveen en via Hazerswoude en Rijndijk naar Alphen aan den Rijn. Met name rond Boskoop viel op dat fietsers bijna nergens voorrang hebben.

Raadslid Van der Nat: 'De afgelopen jaren stonden de behoeften van de telers en het autoverkeer steeds voorop. Boskoop is een mooie plaats, maar er is binnen de bebouwde kom weinig tot geen ruimte op infrastructureel gebied. En met de nieuwe stations bij Boskoop en Hazerswoude willen we natuurlijk graag meer mensen in het OV. De situatie voor fietsers moet dan wel veilig zijn'.

Tunnel
In Hazerswoude-Dorp bekeken Hans en Harre opnieuw het kruispunt midden in het dorp. Inwoners zitten niet te wachten op een tunnel daar. Hetzelfde geldt voor een nieuwe rondweg ten oosten van het dorpje. De al maar dalende veengrond is niet geschikt voor asfalt en bovendien is een rondweg funest voor het cultuur historische landschap.

In feite is de complete verkeerssituatie rond Boskoop ronduit zorgelijk. Mogelijkheden om de belangrijke aan- en afvoerweg over de hefbrug de verbreden zijn er haast niet. De SP wil daarom een structurele, toekomstbestendige verkeersoplossing voor de hele regio.

Dat betekent nu de hand op de knip houden en geen halve maatregelen nemen. In plaats daarvan serieuze plannen gaan maken voor een extra oeververbinding onder de Gouwe is noodzaak. SP-Statenlid Hans Slooter doet hiervoor binnenkort een voorstel.

Openbaar vervoer
Investeren in beter OV was voor de SP in 2011 belangrijke reden voor deelname aan het provinciebestuur. De partij voorkwam megabezuinigingen op het OV in Zuid-Holland-Noord. Met de komst van de RijnGouweLijn (RGL) zou immers een derde van het huidige streekvervoer in de regio verdwijnen.

In plaats daarvan komen er nu onder meer reguliere NS-stations in Hazerswoude, Boskoop-Snijdelwijk en Zoeterwoude-Meerburg. Hans en Harre waren woensdag op de mogelijke locaties voor het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk. In gesprek met buurtbewoners rees de vraag of het geplande dubbel spoor hier wel nodig en wenselijk is.

Zo niet, dan wil de SP dat het beschikbare geld wel behouden blijft voor het OV. Om overlast te beperken,  moet het nieuwe station ieder geval op gepaste afstand van de woonwijk komen. Een nieuw station moet namelijk iets toevoegen en zeker niet tot problemen leiden in de al bestaande wijk.

U bent hier