h

Op weg naar een bijvriendelijk provinciaal landschap

28 oktober 2015

Op weg naar een bijvriendelijk provinciaal landschap

Foto: Yvonne Endhoven

Al enige jaren is er verontrustende sterfte onder bijensoorten.
Bijen hebben steeds minder ruimte om voedsel te vinden. De afgelopen jaren heeft de SP daar veelvuldig aandacht voor gevraagd.
Verschillende provinciale projecten dragen inmiddels bij aan een verbetering van de leefomgeving van de bestuivende insecten.

De SP blijft zich ook in de toekomst inzetten voor het lot van de bij, maar we geven u graag een beeld van het landschap zoals dat steeds meer in de provincie te zien is en van de projecten die hieraan bijdragen.

Foto: Yvonne Endhoven

Foto: Naomi Smulders

Voedselproductie

Door voor meer voedsel en nestgelegenheid te zorgen krijgen de populaties van de bijen en zweefvliegen meer kans. Door bijenlinten te vormen kan er een groter bijenlandschap ontstaan.
Een landschap met bijvriendelijke planten en bloemen helpt niet alleen bijen en hommels maar, door hun bestuiving, ook onze voedselproductie. Dus hoe minder bijen, hoe minder appels, peren, bessen en broccoli we produceren.

Foto: Yvonne Endhoven

Bloeiende bijenlinten in de provincie met ‘Bijen in de buurt’

Op steeds meer plekken in Zuid-Holland komen bloemrijke bermen tot stand. De SP juicht dit van harte toe. Onlangs is een project van start gegaan dat bijen helpt door ze te beschermen en biodiversiteit te bevorderen. 'Bijen in de Buurt' is een initiatief van Fonds 1818 en de provincie Zuid-Holland waarbij inwoners van Alphen aan den Rijn, Leiden en Zoetermeer gratis bollen, zaden of planten krijgen om de bijen in de buurt te helpen en zo van gewone straten in de steden bloeiende bijenlinten te maken. De bloembollen zijn speciaal geselecteerd op hun grote aanbod aan stuifmeel en zijn 100% biologisch en bestrijdingsmiddelenvrij geteeld.

De SP vind het goed om te merken dat de provincie veel aandacht heeft voor het probleem en samen met betrokkenen creatieve oplossingen zoekt.
Een bijenlandschap is ook goed voor andere planten en dieren en het ziet er ook nog prachtig uit.

Foto: Yvonne Endhoven

Basisscholen planten bijvriendelijke bloembollen

Maar liefst 57 scholen in de regio Holland Rijnland en Zoetermeer doen mee aan ‘Bijen in de Buurt’. Zij gaan de bijen helpen met in het totaal 25.000 bijvriendelijke bollen op hun schoolplein. Al eerder dit jaar kregen de scholen via Bijen in de Buurt een lespakket en een educatief bijenhotel.Ook 400 inwoners langs speciale bijenroutes doen mee, met bollen of planten. De bollen en planten worden ter beschikking gesteld door Fonds 1818 en Provincie Zuid-Holland. Volgend jaar wordt de actie nog 2 keer herhaald.

Foto: Yvonne Endhoven

Bloemrijke akkerranden
Ook de biodiversiteit op het platteland staat hoog op de agenda van de provincie. Het doel is een meer samenhangend beheer van agrarische natuurgebieden, dat meer dan voorheen bijdraagt aan de doelen van het internationale, nationale en provinciale natuur- en landschapsbeleid – met name op het gebied van behoud van biodiversiteit en van aantrekkelijke agrarische landschappen.

Onlangs zijn collectieven van agrariërs, natuurorganisaties, terreinbeherende organisaties, vrijwilligers en betrokken verenigingen en waterschappen, met provinciale subsidie aan de slag gegaan met agrarisch natuurbeheer.
Het niet of later bemaaien van delen van de grasvelden is een belangrijk doel, dat goed is voor de weidevogels.
Aan de akkerranden kan de biodiversiteit ook flink verbeterd worden. Bloemrijke akkerranden zijn een geweldige bijdrage aan een gezond landschap voor bestuivende insecten.
 

Foto: Agrarische Vereniging Hollandse Venen

Beleidsplan beter bermbeheer

Groen, verkeersveilig, gebiedseigen én bij-vriendelijk.
Dat zijn belangrijke punten uit het nieuwe beleidsplan voor bermbeheer dat het provinciebestuur op initiatief van onder anderen SP-Statenlid Lies van Aelst gaat maken.
In het nieuwe beleidsplan voor beter bermbeheer in Zuid-Holland komen volgende vijf punten terug:
1. Wat zaai je in in de bermen. Hierbij rekening houdend met bijen en andere dieren maar ook met de omgeving.
2. Wanneer maai je: welk tijdstip is het beste voor mens, dier en verkeer.
3. Wat plant je langs de weg: als bomen niet kunnen, zijn gebiedseigen struiken, hagen en bosjes een goede optie die ook historisch goed in het landschap past.
4. Hoe maak je geluidswallen zo groen mogelijk. Dit in het kader van gezondheid en meer groen.
5. De gemeenten en inwoners actief betrekken.

Foto: SP

 

U bent hier