h

SP stelt opnieuw vragen over bushalte Stenentrap

16 oktober 2015

SP stelt opnieuw vragen over bushalte Stenentrap

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is niet tevreden over de bereikbaarheid van de Gorcumse Lingewijk met het OV. Vooral de veiligheid van de bushaltes aan de Arkelsedijk laat te wensen over. De trap en helling naar de haltes op de dijk zijn slecht bereikbaar voor mensen met een rolstoel, kinderwagen of rollator. Bij sneeuw en ijzel is de siutatie zelfs gevaarlijk te noemen.

In 2012 stelde Lies van Aelst ook al vragen over de bushalte Stenentrap. Sindsdien is de Lingewijk flink uitgebreid, onder meer met veel seniorenwoningen. Aan de bereikbaarheid met het OV en aan de veiligheid van de haltes is echter niks veranderd.

Van Aelst: ‘Nog steeds stoppen de bussen bovenaan de dijk op haltes die met een steile trap of helling te bereiken zijn, in plaats van dat de bus gewoon door de wijk rijdt. Nu er nog meer mensen in deze wijk wonen, kan dit echt niet meer.

Bovendien liggen beide haltes direct aan een drukke weg, zonder veilige plek om te wachten. Aan het begin van de wijk ligt een derde halte, maar deze afstand is voor veel wijkbewoners veel te ver. Dit is extra problematisch nu vervoer op maat aan steeds minder mensen wordt toegekend’.

Beste oplossing
In de antwoorden op de vragen van de SP uit 2012 werd gesteld dat het inrichten van de bushaltes een taak van de gemeente is. De vraag is nog steeds of de provincie wel een rol kan spelen in het verplaatsen van de haltes naar een betere plek. Dat zou namelijk de beste oplossing zijn.

Van Aelst wil ook weten of  onbereikbare haltes als de Stenentrap meetellen bij de eis dat op maximaal een kilometer van iedere woning een bushalte moet liggen. Wat haar betreft is in wijken met veel senioren deze afstand korter en tellen onbereikbare haltes niet mee: ‘Een kilometer lopen is voor sommige mensen echt heel ver en met haltes als deze is de afstand naar een volgende halte veel verder dan 1000 meter’.

U bent hier